Strand wordt weer opgespoten (minder steil dan gewoonlijk)

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust start op 12 februari met een strandophoping op het strand van Oostende en Mariakerke. Die operatie beschermt de kustzone tegen stormvloeden. Vanaf 5 februari starten de voorbereidende werken. De zone loopt van de Raversijdestraat in Mariakerke tot aan de nieuwe Westdam in Oostende. In Oostende wordt het strand opgespoten vanuit de havengeul. Daar zal een baggerboot met zeezand zich vastkoppelen aan een stalen persleiding. Parallel zal een ander baggerschip ankeren voor het strand ter hoogte van de Henegouwenstraat. Van daaruit wordt het strand van Mariakerke afgewerkt. Er wordt bewust gekozen voor een minder steil strandprofiel. Dat vermindert de kans op klifvorming bij hoge waterstanden. De voorbije maanden vormden zich immers regelmatig kliffen op het strand. Het einde van de werken is voorzien tegen de start van de paasvakantie. De kostprijs bedraagt 8 miljoen euro. (LBB)