Stad wil meer niet-Belgische stemgerechtigden naar stembus krijgen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet-Belgische inwoners van België deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 lag de participatiegraad in Oostende lager dan de gemiddelden en daarom legde Collins Nweke van Groen een voorstel op tafel om meer stemgerechtigde inwoners te betrekken. De stad volgt de intentie van Nweke, maar stelde een andere werkwijze voor. "De stadsdiensten zijn gestart met de voorbereiding voor het versturen van een brief aan alle mensen die voor registratie in aanmerking komen. Dat is ook in 2012 gebeurd. Voor de komende verkiezingen heb ik beslist om de brief al vroeger te versturen, zodat er meer tijd is om te registreren. We werken dit jaar ook met een korte brief, een overzichtelijke folder en het registratieformulier zelf. Deze zullen ter beschikking gesteld worden aan FMDO en FZO, Samen Divers, Jakoeboe, vakbonden, mutualiteiten en andere verenigingen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. Bij de vorige verkiezingen bleef ongeveer 15 % van de kiesgerechtigden weg. Ook daar wil de burgemeester werk van maken. (LBB)