Stad Oostende stelt eigen ombudsvrouw aan: “Ze werkt onafhankelijk, zoals het hoort”

Vlnr.: Voorzitter van de gemeenteraad Wouter De Vriendt (Groen), ombudsvrouw Griet Landuyt en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).
Benny Proot Vlnr.: Voorzitter van de gemeenteraad Wouter De Vriendt (Groen), ombudsvrouw Griet Landuyt en burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).
Oostendenaars, toeristen en tweedeverblijvers kunnen voortaan bij Griet Landuyt (30) terecht wanneer ze geen of onvoldoende gehoor krijgen bij een klacht over openbare dienstverlening. Het stadsbestuur heeft haar aangesteld. “De ombudsvrouw handelt vertrouwelijk, transparant en onafhankelijk”, benadrukken burgemeester Tommelein en gemeenteraadsvoorzitter De Vriendt.

Voor het eerst kunnen burgers, die geen gehoor krijgen na een klacht bij een bepaalde dienst, terecht bij iemand die onafhankelijk van de stad werkt. De ombudsvrouw komt pas in tweede lijn tussen. Concreet: heb je een probleem of een suggestie, dan surf je naar www.oostende.be, klik je op de knop ‘meld iets’ en kies wat je wil doorgeven. “Deze signaalkaarten zijn een laagdrempelige manier om met de stad in dialoog te gaan", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Politie, De Grote Post...

“Als je vindt dat een klacht door de dienst niet voldoende werd behandeld of als er betwisting blijft bestaan, kan je terecht bij de ombudsvrouw. Dat kan met een klacht over de stedelijke dienstverlening, de lokale politie van Oostende, de autonome gemeentebedrijven, De Grote Post, het Economisch Huis of Toerisme”, vult Wouter De Vriendt (Groen) aan. De ombudsvrouw legt elk jaar een rapport voor aan de gemeenteraad. 

Tweede lijn

“De betrokken diensten of personeelsleden krijgen altijd de kans krijgen om de klacht eerst intern te behandelen”, zegt ombudsvrouw Griet Landuyt. “Pas wanneer dit niet lukt, sta ik in voor de verdere opvolging. Ik neem de klacht opnieuw onder de loep en start een grondig onderzoek in overleg met de betrokken dienst. Na het onderzoek wordt geoordeeld of er al dan niet correct werd gehandeld.” 

Landuyt vormt zo het sluitstuk van de klachtenbehandeling. “We kunnen niet genoeg benadrukken dat Griet volledig onafhankelijk, discreet, in alle vertrouwen en transparant te werk gaat. Ze zal op een neutrale locatie werken - dus niet in pakweg de gang van de schepenen in het stadhuis-, toegankelijk en zichtbaar voor iedereen”, gaan De Vriendt en Tommelein door.

De ombudsvrouw is geen ‘klachtenbehandelaarster’ of ‘madame van het stadhuis’. Ze brengt knelpunten aan het licht en kan aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren

Burgemeester Tommelein en gemeenteraadsvoorzitter De Vriendt

“De ombudsvrouw is geen ‘klachtenbehandelaarster’ of ‘madame van het stadhuis’. Ze brengt knelpunten aan het licht en kan aanbevelingen doen om de dienstverlening te verbeteren. Haar advies kan zo gelijkaardige klachten in de toekomst voorkomen.” Je zal de ombudsvrouw per mail, telefonisch, maar ook persoonlijk kunnen opzoeken voor een gesprek. Tommelein sluit niet uit dat de ombudsdienst in de toekomst wordt uitgebreid als blijkt dat veel mensen de weg naar Landuyt vinden. 

Loket

Het stadsbestuur maakt ook werk van één loket waar vragen, opmerkingen, suggesties, meldingen en klachten kunnen doorgegeven worden. “Want nu komen die via verschillende kanalen - de diensten, schepenen, enzovoort - bij ons terecht en is het overzicht vaak zoek.” 

Griet Landuyt was al vijf jaar in dienst als bemiddelaar van GAS-boetes in Oostende. De stad zoekt daarom een vervanger. Landuyt legt volgende maandag de eed af in de gemeenteraad. Brugge heeft al sinds 1997 een ombudsdienst, Oostende is nu dus de tweede stad in de provincie. Kortrijk werkt samen met de Vlaamse ombudsdienst. 

Meer informatie vind je op www.oostende.be/ombudsdienst of via ombudsdienst@oostende.be.