Stad grijpt in na overlastklachten door enkele daklozen in Torhoutsesteenweg

Het gebouw aan de Torhoutse Steenweg 27 waar de daklozen voorlopig worden opgevangen in Oostende.
Benny Proot Het gebouw aan de Torhoutse Steenweg 27 waar de daklozen voorlopig worden opgevangen in Oostende.
Tijdens de coronacrisis kunnen daklozen tijdelijk terecht in een appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg 27, eigendom van de stad. Maar enkele buurtbewoners maakten de afgelopen tijd melding van overlast, zoals bijvoorbeeld lawaai en afval. Het stadsbestuur nam intussen maatregelen en de rust lijkt te zijn teruggekeerd. 

Door het coronavirus kunnen daklozen niet terecht in het zogenaamde Doorgroeihuis in de wijk Westerkwartier. De veiligheidsvoorschriften kunnen er namelijk niet gegarandeerd worden. Omdat een appartementsgebouw van de stad - oorspronkelijk bedoeld voor eenoudergezinnen - leeg staat, kunnen de dak- en thuislozen hier tijdelijk terecht. Alleen, de afgelopen weken maakten verschillende bewoners melding van overlast. “Er staan rekken met vuil wasgoed gewoon op straat, blijft er afval rondslingeren of belemmeren sommige daklozen de toegang tot andere appartementsgebouwen", getuigt een buurtbewoner. 

“Op andere momenten zitten er daklozen onder invloed in de doorgang naar garages en soms vragen ze gewoon geld aan voorbijgangers”, gaat de buurtbewoner verder. “We hebben al verschillende keren de politie gebeld. Ze komen de nodige vaststellingen doen, maar eens de combi’s zijn vertrokken, begint alles opnieuw. Ik wil echt wel benadrukken dat deze mensen alle hulp verdienen en dat het gaat om bepaalde individuen, dus lang niet àlle daklozen.”

Maatregelen

De klachten van de buurtbewoners belandden ook op het stadhuis. Schepen Natacha Waldmann (Groen), bevoegd voor Welzijn en Zorg, haalt aan dat er maatregelen worden genomen. “Kijk, door de uitbraak van het coronavirus hebben we heel snel moeten handelen. Daardoor hebben we niet de tijd gehad om grondig met de buurt in dialoog te treden, iets wat we anders wel doen. Ik wil toch even benadrukken dat het tijdelijk onderkomen van de opvang in een dichter bevolkte buurt ligt in vergelijking met het Westerkwartier.” 

“Nu, een aantal van de klachten uit de buurt waren inderdaad terecht en volkomen onaanvaardbaar, zoals lawaaihinder en afval”, vervolgt de schepen. “Sommige bewoners hadden ook een gevoel van onveiligheid. Daar werken we nu aan. Zo is er 24 op 24 uur een opbouwwerker aanwezig om met de daklozen in dialoog te treden. In de uren dat het gebouw gepoetst wordt, tussen 9 en 14 uur, trekt de opbouwwerker de straat op om met hen in dialoog te treden. Bovendien hebben we een bewonersbrief opgemaakt waarin we de buurt nogmaals wijzen op het tijdelijke karakter van dit opvanginitiatief. Ook dat kan duidelijkheid scheppen. Tot slot werken we ook samen met het CAW en straathoekwerkers.” 

Door deze maatregelen lijkt de rust in de buurt al wat te zijn teruggekeerd.