Stad en CAW vrezen voor overlast

NIEUWE FERRYLIJN LOKT TRANSITMIGRANTEN NAAR OOSTENDE

Illegalen kampeerden in 2011 op tal van plaatsen in Oostende, zoals hierboven in een hol van anderhalve meter hoog onder de oude watertoren.
Henk Deleu Illegalen kampeerden in 2011 op tal van plaatsen in Oostende, zoals hierboven in een hol van anderhalve meter hoog onder de oude watertoren.
Met de komst van een nieuwe ferrylijn komen er ook zeker transitmigranten naar Oostende die hopen om via de haven de overtocht naar Engeland te kunnen maken. De stad wil de overlast zoveel mogelijk beperken en belooft om tien extra politiemensen in te zetten. CAW vraagt om extra opvang te voorzien buiten de stad.

Een maand geleden kondigde burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) aan dat er vanaf maart 2018 een nieuwe ferrylijn komt in Oostende. De Oostendse haven bereikte daarvoor een principieel akkoord met Seabournefreigh. Er werd toen ook aangekondigd dat er in de komende tijd nog verder afspraken moesten gemaakt worden. Veiligheid wordt hierbij één van de aandachtspunten.


"We zullen transitmigranten aantrekken, dat weten we zeker. Ons doel is om hen buiten de stad te houden. Over de aanpak overleggen we nog met de verschillende instanties. We willen alvast de overlast voor de inwoners zo klein mogelijk houden", aldus Vande Lanotte. Sowieso komen er al extra politiemensen. "We hebben afgesproken dat een deel van de haveninkomsten geïnvesteerd zal worden in tien extra politiemensen", zegt Vande Lanotte.

Mensensmokkel

Frank Demeester is procureur gespecialiseerd in mensensmokkel bij het Brugse parket. "Op het moment dat de ferry nog in Oostende aankwam, waren er veel transmigranten aanwezig in het straatbeeld. Toen de ferry verdween, bleken die mensen ook plots verdwenen. Er blijkt dus duidelijk een verband. Bij de nakende terugkeer van de ferry, gaan we de situatie nauwgezet opvolgen. Indien er een grotere toestroom is van transmigranten, zullen we onderzoeken of er smokkelnetwerken achter zitten. Maar het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen of prognoses te maken", vertelt Demeester.

Onthaalcentrum

Er zijn ook al gesprekken geweest met het Centrum voor Algemeen welzijnswerk (CAW). De organisatie speelde in het verleden een belangrijke rol in de strijd tegen de problematiek.


Directeur Tine Wyns merkt dat er nu al meer migranten naar Oostende trekken. "In ons inloopcentrum krijgen we per dag tussen de 50 en 70 bezoekers. Een deel daarvan zijn migranten, die onder meer via mensensmokkelaars hier terechtkomen." Het CAW maakt zich ernstig zorgen en pleit voor een degelijke opvang buiten de stad. "Een op drie mensen in Oostende heeft het al moeilijk. We hebben bovendien al een grote instroom aan erkende vluchtelingen. Als daar nog eens transitmigranten bijkomen, dan zullen we hen niet allemaal kunnen helpen. Wat erg spijtig is. Het blijven mensen. Daarom pleiten wij voor een onthaalcentrum buiten de stad waar de Dokters van de Wereld voor medische zorgen kunnen instaan, maar waar ook juridische bijstand kan gegeven worden en de basisvoorzieningen zoals eten. Op die manier kunnen de kleine diefstallen in de stad vermeden worden. Zorg dat die mensen een plaats hebben en zo creëer je sociale controle. En als we één vluchteling op tien met extra informatie kunnen overtuigen om hier asiel aan te vragen of terug naar zijn thuisland te gaan, dan is dat al de moeite", vindt Wyns.