Sp.a wil dat stad schulden anders gaat innen. “We moeten de schuldenspiraal zo snel mogelijk detecteren”

John Crombez
Photo News John Crombez
sp.a-stadsmakers legt op de gemeenteraad van maandag een punt voor om het innen van schulden door de stad, haar autonome gemeentebedrijven en het ocmw te bundelen. De oppositiepartij wil zo armoede bestrijden en ervoor zorgen dat er een menselijke aanpak is rond mensen die hun facturen niet kunnen betalen.

John Crombez is op nationaal niveau bezig rond maatregelen rond het innen van niet-betaalde facturen via de schuldindustrie. Nu legt hij een concreet voorstel op tafel hoe ook het stadsbestuur hun aanpak kan aanpassen om mensen beter te begeleiden naar schuldafbouw. “Het is belangrijk dat iedereen zijn factuur voor diensten als kinderopvang, de speelcompagnie, thuiszorgdiensten, … betaalt en dat Oostende alle inkomsten correct kan innen, maar op een meer menswaardige manier voor iedereen”, zegt Crombez. Als een factuur niet betaald wordt kan de stad gaan kijken wat hier de oorzaken van zijn en of er een groter structureel probleem aan de basis ligt. “We willen dat er geïnvesteerd wordt in mensen via onze maatschappelijk werkers in plaats van hun miserie nog groter te maken via extra kosten en schuldinvorderaars.”

Armoedeprobleem sneller oppikken

De partij wil een centrale rol voor de dienst schuldbegeleiding van het ocmw met één gebundeld schuldendossier en een aanpassing van de betalingsprocedure waarbij de eerste herinnering gratis is. Bij de tweede herinnering kan er vermeld worden dat het dossier bij niet-betaling zal overgemaakt worden aan de dienst schuldbegeleiding. Hiervoor kan de werkelijke kostprijs aangerekend worden begrensd tot 10 procent van de oorspronkelijke factuur. “Als de factuur na al deze termijnen en na tussenkomst van de dienst schuldbegeleiding nog niet betaald is volgt een verder onderzoek naar de oorzaak van niet-betaling. De stap naar invordering en extra kosten moest eerst zoveel mogelijk vermeden worden. De schuldenspiraal moet zo snel mogelijk gedetecteerd worden en er moet een extra vangnet komen. Op deze manier kan een armoedeprobleem sneller opgemerkt en aangepakt worden.”

Sp.a stelt ook voor dat de Oostendse ziekenhuizen in het systeem van een gebundeld schuldendossier stappen.