Reddingsoefening op zee: terroristen kapen wachtschip

Voor de Belgische kust starten de reddingsdiensten, Defensie en eenheden van de buurlanden gisteren met oefeningen onder de noemer Guardex 18.

Dinsdag lag de nadruk op veiligheid op zee door het redden van drenkelingen na het kapseizen van een schip. Vandaag is de geënsceneerde situatie spectaculairder en ligt de focus op antiterrorisme.


"Volgens het scenario werd een wachtschip bij een windmolenpark gekaapt door terroristen. Het MIK (Maritiem Informatie Kruispunt, red.) alarmeert daarbij de speciale interventiegroep van de federale politie en de special forces van Defensie met bijhorende luchtsteun. De Belgische en Duitse marine zetten twee patrouilleschepen in met een on scene commander die de coördinatie op zich neemt. De doelstelling is het counteren van een terreuractie via de zee", zegt Hubert Rubbens, eerste meester-chef bij de Belgische marine.


Tijdens de reddingsoefening op dinsdag werd de actie gecoördineerd door het MRCC (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende, red.) en het MIK. Heel wat spelers namen deel, namelijk Defensie met de NH90 Cayman-helikopter en een patrouillevaartuig, de Vlaamse overheid met de VBZR, Vloot en Ship Support, de Nederlandse overheid met het vliegtuig Dornier en de Franse overheid met een patrouillevaartuig en een helikopter van het type Dauphin. "Via de lucht werd een evacuatietrein opgezet, waarop de diensten van de West-Vlaamse gouverneur en het MRCC de opvolging van de slachtoffers overnamen", aldus Rubbens.


(BBO)