Presentiegeld voor autonome gemeentebedrijven stijgt

Benny Proot
De presentiegelden voor de vergaderingen van de autonome gemeentebedrijven worden opgetrokken tot het maximumbedrag van 213,32 euro per vergadering. Vergaderingen van het directiecomité zijn daarentegen voortaan onbezoldigd. Ondanks de drastische verhoging zal het totale budget volgens burgemeester Bart Tommelein gelijk blijven. “We willen vooral een transparanter en eenvoudiger systeem, waarbij alle raadsleden evenveel krijgen.”

Het stadsbestuur heeft beslist om de presentiegelden voor de vergaderingen van de autonome gemeentebedrijven aan te passen en op elkaar af te stemmen. Concreet gaat het om het Energiehuis (EOS) en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO). Het presentiegeld voor het directiecomité van de autonome gemeentebedrijven wordt afgeschaft, die vergaderingen zijn voortaan onbezoldigd. Voor de raden van bestuur wordt het presentiegeld verhoogd van 75 euro naar het decretale maximum van 213,32 euro, met uitzondering van de raden van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (AGGB) die onbezoldigd zijn. Tegelijk wordt het aantal vergaderingen beperkt. Voor vergaderingen van Toerisme, Grote Post en Economisch Huis zijn er net als in de vorige legislatuur geen vergoedingen voorzien.

“Dit is een eerste gevolg van onze doorlichting van de Autonome Gemeentebedrijven en stedelijke vzw’s zoals in het bestuursakkoord staat. Daarvoor onderzoeken we ook de samensmelting van AGSO en AGGB. Ons einddoel is meer transparantie en een efficiëntere werking. In het verleden was er een groot verschil tussen de inkomsten van mandatarissen van de grote fracties binnen de meerderheid en de andere fracties. Nu wordt iedereen op een correcte manier vergoed”, zegt burgemeester Bart Tommelein.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.