Polyvalente (fuif)zaal achter station?

Het Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid (AGGB) en het stadsbestuur onderzoeken de mogelijkheid om achter het stationsgebouw een polyvalente (fuif)zaal te realiseren.

Een procedure voor de aanstelling van een studie- en ontwerpbureau werd al in mei 2018 beslist. "Het AGGB en de stad Oostende onderzoeken de mogelijkheid om de stationsomgeving op te waarderen. Een polyvalente zaal die voor verschillende jeugd- en culturele activiteiten zal kunnen gebruikt worden, is daar een onderdeel van", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Deze zaal kan ingezet worden voor allerlei activiteiten, gaande van informatieavonden en ledenactiviteiten tot fuiven en concerten. De zaal moet een capaciteit hebben van minimaal 750 bezoekers en een totale minimum vloeroppervlakte van 1.000 vierkante meter. Deze nieuwe ontmoetingsplaats moet een moderne, goed uitgeruste locatie zijn die aan de huidige technische vereisten voldoet. De interne voorzieningen zullen ervoor zorgen dat de zaal gemakkelijk kan worden aangepast aan de noden van de gebruikers."


Het braakliggende terrein waar deze zaal zou moeten komen, is nu eigendom van de Regie der Gebouwen. Het terrein bevindt zich achter de linkervleugel van het stationsgebouw. Het terrein grenst aan het Tijdok en wordt verder ingesloten door het stationsgebouw en Hotel Terminus. Om dit project ook effectief te kunnen realiseren, start AGGB de onteigeningsprocedure op. Een openbaar onderzoek volgt. In de plannen voor de herontwikkeling van Hotel Terminus is al een publiek toegankelijke doorgang naar de toekomstige locatie van de zaal voorzien. (TVA)