Parkeerverbod in schoolomgeving Steensedijk

Parkeren in de schoolomgeving mag niet langer.
Foto Benny Proot Parkeren in de schoolomgeving mag niet langer.
De verkeerssituatie in de Steensedijk, waar zowel Basisschool Stene als Atheneum Pegasus gevestigd zijn, werd recent aangepast. Er is een uitgebreid parkeerverbod en in de Steensedijk zelf is de busstrook weg. Voor-taan zijn er daar twee rijstroken voor doorgaand verkeer.

"In veel schoolomgevingen is er wat chaos als de kinderen opgehaald worden, maar meestal rijden mensen daardoor ook trager. Maar in de Steensedijk werd het probleem toch te groot door al het doorgaande verkeer", licht burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) toe. In de Berkenlaan, de Dennenlaan en de Steensedijk mag er in de schoolomgeving niet meer geparkeerd worden. Het parkeerverbod wordt duidelijk gesignaleerd met fluo wit-gele markeringen op de boordstenen. In de Steensedijk zelf werd de busstrook geëlimineerd. Voortaan zijn er daar twee rijstroken voor doorgaand verkeer. Op die manier kan er niet meer gestopt worden vóór de school. Aan de ouders werd gevraagd om hun auto voortaan in de Limbalaan te parkeren als ze hun kinderen ophalen aan school. De politie controleert regelmatig op het begin en einde van de schooldagen. "De politie is er ook op schooldagen om de verkeerssituatie duidelijk te maken. Op termijn willen we het toezicht overlaten aan de gemachtigde opzichters", aldus de burgemeester. (LBB)