Pand-Nuytten met afbraak bedreigd

WORDT BELLE-ÉPOQUEPAND VERVANGEN DOOR HOOGBOUW?

Deze belle-époquevilla op het Prinses Clementinaplein moet plaats ruimen voor een nieuw project.
Benny Proot Deze belle-époquevilla op het Prinses Clementinaplein moet plaats ruimen voor een nieuw project.
Moet het belle-époquepand op het Prinses Clementinaplein, waar voorheen rouwcentrum Nuytten gevestigd was, straks plaats maken voor een moderne hoogbouw? Er loopt alvast een bouwaanvraag. Vzw Dement is er niet gerust in en wijst naar het historische karakter van het plein.

Momenteel loopt een aanvraag bij de stad om het belle-époquegebouw op het Prinses Clementinaplein 14-16 af te breken en te vervangen door appartementen. Het pand geniet bij Oostendenaars bekendheid omdat begrafenisonderneming Nuytten er vele jaren actief was. Erfgoedvereniging Dement trekt aan de alarmbel. "In de plaats komt moderne hoogbouw. Aan de ene kant even hoog als het bestaande appartementsgebouw, aan de andere kant lager naar de bestaande villabouw", zegt Guy Servaes van Dement. "Wij ijveren voor het bewaren van waardevolle erfgoedpanden. Het historische Prinses Clementinaplein behoort samen met het Prinses Stefanieplein tot de as Koninginnelaan, die loopt tussen de zeedijk en het Maria Hendrikapark. De laatste jaren werd meer dan de helft van het geïnventariseerd erfgoed in de Koninginnelaan afgebroken. Op het Stefanieplein werd bijna 70 procent van het geïnventariseerd erfgoed afgebroken. Er zijn nog vier panden belle époque overgebleven. Waarschijnlijk wegens zijn minder gunstige ligging tegenover de zon is het Clementinaplein redelijk gespaard gebleven van de sloopwoede. Toch richten bouwpromotoren zich ook op dit unieke pleintje, waar nu nog achttien van totaal dertig belle-époquepanden bewaard zijn."

Aan de achterzijde komt het pand uit op de Torhoutsesteenweg.
Benny Proot Aan de achterzijde komt het pand uit op de Torhoutsesteenweg.

Lage waarde

"De stad heeft een inventaris van panden gekoppeld aan locuswaarden (drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur ondersteunt, red). Het pand dat nu wordt bedreigd, heeft een lage waarde. Wij zijn ervan overtuigd dat het geheel van panden beschouwd moet worden als erfgoedgeheel."

Om niet op te vallen?

Het niet-beschermde pand komt achteraan uit op de Torhoutsesteenweg 88h.


"Het is verontrustend dat de sloopaanvraag werd ingediend onder 'Torhoutsesteenweg zonder nummer', en niet onder Prinses Clementinaplein. Om niet op te vallen bij de kritische burger?", vraagt Dement zich luidop af.


De vzw dient alvast een bezwaarschrift in en verspreidt modelbrieven op haar site. Oppositiepartij Groen treedt hen bij. "'Bouwfysisch is er geen enkel element dat een sloop rechtvaardigt', zo leest het verslag van erfgoedcommissie A.be, die de stad zelf in het leven riep", stelt raadslid Natacha Waldmann. "Maar de stad kan de adviezen naar eigen goeddunken naast zich neerleggen. Het beleid zorgt eerder voor een versnelde afbraak dan voor het behoud van patrimonium. We pleiten voor een bemiddelende rol met de eigenaar, en traject met een focus op renovatie en herbestemming."

"Geen 8 etages"

Schepen Kurt Claeys (Open Vld) repliceert. "We willen vermijden dat er op het Clementinaplein gebouwen van zeven, acht verdiepingen komen. We gaan de mogelijke komst van appartementen niet zomaar goedkeuren. Ik kon het dossier nog niet ten gronde inkijken. Ik moet en zal dit met mijn team uitvoerig bestuderen, de aanvraag loopt nog. Ik kan evenwel niet tegen een project zijn dat de taal van het plein spreekt. Het gebouw is vanbinnen alvast helemaal opgebruikt. Ik heb liever dat er iets mee gebeurt, dan dat het verder verkommert." Het is de nv Het Groeneveld uit Jabbeke die het dossier heeft ingediend. "Ons project kan nog alle kanten uit: renovatie of nieuwbouw. We doen alvast een beroep op een erfgoedspecialist", houdt zaakvoerder Jan Debaillie het voorlopig kort.