Oplossing in de maak voor leegstaande flatgebouwen in Kaaistraat en Torhoutsesteenweg

Het leegstaande appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg.
Benny Proot Het leegstaande appartementsgebouw in de Torhoutsesteenweg.
In 2018 werd de stad hoofdhuurder van twee panden bedoeld voor de huisvesting van eenoudergezinnen. Het stadsbestuur besliste nu om deze gemeenteraadsbeslissing in te trekken en zo het Sociaal Verhuurkantoor opnieuw hoofdhuurder te maken. Zo wordt het juridisch kluwen ontward en is er eindelijk een oplossing in zicht voor de invulling van de leegstaande appartementsgebouwen aan de Kaaistraat en de Torhoutsesteenweg.

Schepenen Natacha Waldmann (Groen) en Kurt Claeys hebben het nieuws bekend gemaakt. Twee panden in de Kaaistraat en de Torhoutsesteenweg, bedoeld voor de huisvesting van eenoudergezinnen, staan al geruime tijd leeg. De appartementen, waarvan de bouw startte eind 2016, bleken al snel ongeschikt voor de doelgroep. Er stelden zich ook problemen bij de verhuur door het SVK, dat de panden buiten het reguliere stelsel zou moeten verhuren. De gemeenteraad besliste daarom in augustus 2018 om de verplichtingen van het SVK eenzijdig over te nemen. De private partner binnen dit project werd niet bekend.

Intrekken beslissing

“Het juridisch kluwen raakt stilaan ontward”, laten Waldmann en Claeys weten. “De stad zet nu de eerste stap richting een oplossing. Het college van burgemeester en schepenen besliste om het besluit van de gemeenteraad van augustus 2018 in te trekken. Daardoor komen de verplichtingen voor de huurovereenkomst opnieuw bij het SVK te liggen.” Deze beslissing wordt ook voorgelegd aan de huidige gemeenteraad.

Sociale huurwoning

Met deze intrekking worden verschillende problemen opgelost, zo meent het stadsbestuur. “Stad Oostende was in de oorspronkelijke overeenkomst met de private partner niet aangeduid als hoofdhuurder. Met deze beslissing keren we terug naar een juridisch correcte realiteit”, vervolgen beide schepenen. “Daarnaast blijven, dankzij deze beslissing, de appartementen ook voldoen aan de definitie van sociale huurwoning volgens de Vlaamse Wooncode, wat absoluut noodzakelijk is. De Stad Oostende is ervan overtuigd dat er nu snel een juiste invulling kan komen voor beide panden.