Oostendse gemeenteraad vergadert digitaal

Zo gaat het er vanavond niet aan toe
Benny Proot Zo gaat het er vanavond niet aan toe
In de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zal de Oostendse gemeenteraad vanavond niet fysiek bijeenkomen.

Voorzitter van de Gemeenteraad Wouter De Vriendt nam deze beslissing na overleg met de fractieleiders en de burgemeester. “Hulpverleners rekenen op iedereen om uiterst voorzichtig te zijn en onnodig contact te vermijden. Ook als politici moeten we dus ons gezond verstand gebruiken. De verspreiding van het coronavirus afremmen is nu cruciaal. Tegelijk is en blijft inspraak nodig. Wij zijn China niet, en gelukkig maar. Oostende moet verder democratisch bestuurd worden en daartoe nemen we enkele bijzondere maatregelen”, aldus De vriendt. “We organiseren een digitale gemeenteraad. Dat wil zeggen dat de fracties tot maandag 23 maart om 19 uur digitaal stemmen op elk agendapunt. Alle interpellaties en enkele minder dringende agendapunten werden uitgesteld. De fracties hebben op de digitale raadscommissies van 16 maart vragen kunnen stellen. Extra vragen rond de lokale maatregelen tegen corona en enkele agendapunten zijn mogelijk en worden tegen beantwoord.”

De raadsleden kunnen ook schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de lokale maatregelen tegen corona en die moeten door het schepencollege beantwoord worden binnen 5 dagen. “Elke fractie kan bijkomend één vraag per week indienen die binnen 15 dagen moet worden beantwoord, op voorwaarde dat de vraag dringend en actueel is. Voor alle andere vragen blijft de huidige termijn van 30 dagen behouden.”