Oostende krijgt 'babycoach'

NIEUWE PROJECTEN MOETEN KINDEREN MEER KANSEN GEVEN

Schepen Tom Germonpré, coördinator Karen Van Den Bossche en Nathalie Maris. De stad Oostende spant zich extra in om kansen voor kinderen te creëren.
Foto Proot Schepen Tom Germonpré, coördinator Karen Van Den Bossche en Nathalie Maris. De stad Oostende spant zich extra in om kansen voor kinderen te creëren.
De stad Oostende start binnenkort met het project 'babycoach'. Kansarme zwangere vrouwen zouden al bij de eerste consultatie bij de gynaecoloog begeleiding krijgen. Het is een van de projecten waarmee de stad de kansen van kinderen wil verhogen.

De kansarmoede in Oostende ligt behoorlijk hoog. De stad besefte drie jaar geleden al dat ze hier iets aan moest doen. Met de nota 'Kansen voor kinderen' was het de bedoeling om verschillende maatregelen te nemen om alle Oostendse kinderen een goede start te geven in het leven. "Vanaf 2013 willen we telkens 200.000 euro per jaar extra inzetten, tot we jaarlijks 1 miljoen euro extra hebben voor dit nieuw beleid", staat er in het bestuursakkoord. Dat wil zeggen dat er in 2015 al 600.000 euro ter beschikking is voor deze doelstellingen.

Investeringsprogramma

Karen Van Den Bossche leidt als coördinator alle nieuwe en bestaande initiatieven in goede banen. "Kansen voor kinderen is een investeringsprogramma. We willen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt niet alleen de kinderen zelf, maar ook de maatschappij ten goede zodat het kind een volwaardige plaats kan innemen. We willen op zo veel mogelijk levensdomeinen inzetten."


Een van de projecten is de babycoach. "Er zijn nu al ongelofelijk veel organen, in totaal zo'n 70-tal, die actief zijn rond de moeder en het kind. Wij willen al die organisaties nu stroomlijnen. We zullen onderzoeken waar er nog gaten zitten door moeders nog voor de geboorte van dichtbij op te volgen. We willen uiteindelijk een digitaal platform opzetten", vult bevoegde schepen Tom Germonpré (sp.a) aan. De stad wil daarvoor nog meer via de gynaecologen werken. "We werken samen met gynaecologen en vroedvrouwen van de twee ziekenhuizen. Zij kunnen al vroeg inschatten wat de noden zijn van de mama's."

Stoppen met roken

Er wordt ook zo vroeg mogelijk gestart met de ondersteuning. "We willen een eigen rookstopprogramma opstarten voor zwangere vrouwen. De gynaecologen merkten op dat ze heel wat zwangere vrouwen begeleiden waarbij het alleen niet lukt om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap. We willen hen met intensieve begeleiding helpen. Hoe vroeger je kan ingrijpen hoe beter", legt Karen uit.


Er loopt ook nog een nieuw project met een brugfiguur voor de kinderopvang. "We merken nu vaak dat er een drempel ligt tussen de kinderopvang en de start in het kleuteronderwijs. We willen daarom een brugfiguur inschakelen om de nodige info mee te geven. In de kinderopvang is er nu al enorm veel informatie verzameld rond het kind, maar die gaat verloren eenmaal ze naar school gaan. Het zou beter zijn als die informatie ook wordt doorgegeven. Er is nu al een brugfiguur gestart in de stedelijke kinderopvang om te kijken waar de noden liggen."

Binnenspeelruimte

Nieuwe projecten kunnen ook inspelen op ontspanning. "We willen afspreken met scholen om eventueel hun turnzalen ter beschikking te stellen in het weekend. Gezinnen in armoede leven vaak in een krap appartement in de stad. De kinderen hebben in de winter dan ook weinig ruimte om zich uit te leven. We kunnen in de turnzalen die in het weekend toch leegstaan een binnenspeelruimte creëren met een verantwoord aanbod", licht Karen het idee toe.


Met het plan Kansen voor Kinderen is het vooral ook de bedoeling om goede initiatieven verder structureel te ondersteunen. "Het heeft geen zin om nieuwe dingen op te starten als de bestaande initiatieven op hun limiet aanbotsen", zegt Germonpré.