Oostende houdt buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijf langer open voor kinderen van hulpverleners

LBB
Stad Oostende organiseert extra noodopvang tot 22 uur om kinderen op te vangen van wie de ouders werkzaam zijn in de zorgsector, bij de veiligheidsdiensten of in de voedingssector.

De strijd tegen het coronavirus vergt op dit moment het absolute uiterste van alle hulpverleners in ons land. Ook de medewerkers van de Oostendse ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsenpraktijken, kinderdagverblijven, voedingswinkels, veiligheidsdiensten en andere locaties in Oostende geven het beste van zichzelf om mensen te helpen. De Stad Oostende wil deze mensen dan ook zo veel mogelijk ondersteunen, en biedt extra noodopvang aan voor ouders die door de uitzonderlijke omstandigheden en langere werkshiften geen beroep kunnen doen op de reguliere kinderopvang.

De kinderen worden opgedeeld in twee groepen: 0 tot 3 jaar en 3 tot 12 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar worden opgevangen in kinderdagverblijf Panukkel (Tarwestraat 100), elke werkdag van 6 tot 22. uur. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen terecht bij buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Kadet (Steenovenstraat 86). De opvang voor de schooltijd wijzigt niet, deze start om 6.30 uur in de BKO-locatie het dichtst bij de school van het kind. Ook na school wordt het kind terug naar deze opvanglocatie gebracht. Kinderen kunnen echter tot 22 uur opgevangen worden, in dat geval worden ze na 19 uur naar BKO De Kadet gebracht. De kinderen in de noodopvang zullen niet gemixt worden met die van de gewone opvang, om onnodige contacten te vermijden.

Ouders van kinderen jonger dan 3 jaar kunnen inschrijven of info vragen via 0499 55 62 11 of loketkinderopvang@oostende.be. Ouders van kinderen vanaf 3 jaar kunnen zich inschrijven via www.oostende.be/bko of bellen naar 059 25 17 39 voor meer informatie.