Ook provincie weigert vergunning voor gebedsruimte

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft een stedenbouwkundige vergunning aan de vzw Pakistan Islamic Association geweigerd.

De organisatie had een aanvraag ingediend om een handelspand met woning in de Frère Orbanstraat in Oostende om te bouwen tot gebedsruimte. Aanvankelijk had de stad al een vergunning afgeleverd begin september, maar trok die enkele weken later terug in toen bleek dat er meer mensen van de gebedsruimte zouden gebruik maken dan aangegeven in het dossier. Ze kregen toestemming van de brandweer om maximum 85 mensen toe te laten maar spraken in hun eigen communicatie over 200 bezoekers. Tegen die beslissing tekende de aanvrager beroep aan, maar ook de deputatie weigert nu een vergunning af te leveren. De deputatie vindt dat de locatie niet geschikt is als gebedshuis. Er is momenteel nog onvoldoende duidelijkheid over het aantal bezoekers waardoor er geen garanties zijn over de bestaande en toekomstige mobiliteitsdruk op het openbaar domein en over mogelijke geluidshinder. In de huidige aanvraag wordt er geen enkele parkeerplaats op eigen terrein voorzien en zijn er ook te weinig fietsenstallingen. Bovendien kent de omgeving nu al een grote parkeerdruk. Het huidige ontwerp overschrijdt op die manier de draagkracht van de omgeving. De deputatie vindt dat er een andere locatie voor een dergelijk gebedshuis moet gezocht worden. (LBB)