Noordzeekreeften krijgen zenders

UNIEKE BEELDEN VAN DUIKERS TONEN SUCCES KUNSTMATIG RIF AAN

Duikers voeren een exploratieduik uit in een kunstmatig rif en plaatsen zendertjes bij kreeften.
Timmy Van Assche Duikers voeren een exploratieduik uit in een kunstmatig rif en plaatsen zendertjes bij kreeften.
Twee noordzeekreeften die zich ophouden aan de windmolenparken hebben een zendertje gekregen. Wetenschappers van de UGent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) willen onderzoeken hoe honkvast die schaaldieren zijn. Dat kan een belangrijke ecologische en economische doorbraak betekenen.

In augustus van vorig jaar werden grote betonnen ballen voor onze kust gedropt. Twee sets van elk 33 rifballen, bevestigd aan een metalen frame, kwamen op de zeebodem te liggen nabij het Belwind en C-Power windpark. De plaatsing van deze artificiële riffen paste in het actieplan genaamd 'Zeehond', dat meer biodiversiteit wil creëren in de Noordzee.


Jan Reubens, onderzoeker bij het VLIZ en de Universiteit Gent, licht de resultaten toe. "In de metalen ballen zitten gaten, waar krabben en kreeften kunnen schuilen en gedijen. Alle soorten zeeleven komen erop af. We hadden verwacht dat kreeften er zich zouden thuis voelen. Maar bij een exploratieduik bleken ook vissen als steenbolk, kabeljauw, anemonen, zeesterren en zee-egels de kunstmatige riffen te hebben ontdekt." Allemaal kwamen ze er op eigen houtje op af. Dat de zeedieren zich goed voelen dicht bij de windturbineparken, heeft ook veel te maken met het feit dat er niet in de buurt mag gevist worden.

Een duiker verkent het kunstmatig rif.
Timmy Van Assche Een duiker verkent het kunstmatig rif.

Zender

Duikers van het VLIZ en UGent hebben nu beelden vrijgegeven van hun onderzoek. Op de beelden is te zien hoe ze zendertjes plaatsen bij enkele krabben en kreeften. "Er is bijster weinig wetenschappelijke kennis over het gedrag van deze schaaldieren. Daarom leek het de duiker-onderzoekers heel erg nuttig om twee kreeften een zender te geven", vervolgt Reubens. "Signalen van deze zenders worden opgevangen door een ontvanger die in zee geplaatst wordt in de nabijheid van het rif. Na enkele maanden registratie zullen de data door wetenschappers uitgelezen worden. Dankzij deze gegevens zullen ze van elke individuele kreeft gedetailleerde informatie krijgen over hun whereabouts. Kennis over de bewegingspatronen van kreeften is van ecologisch en biologisch belang, maar kan ook economisch nuttig zijn in het kader van een soortgerichte visserij." Hierbij mag op een specifieke plaats en op een specifiek tijdstip op een soort gevist worden.


Ook aquacultuur behoort tot de mogelijkheden. "De waarnemingen van de verhoogde biodiversiteit in de kunstmatige riffen geven aan dat, ook in het Belgisch deel van de Noordzee, deze structuren een toevluchtsoord zijn voor zowel mobiele dieren als vastzittende soorten. Dit opent perspectief voor het meervoudig gebruik van de ruimte op zee. Bij het ontwikkelen van offshorewindparken, kunstmatige eilanden, kustverdedigingsstructuren en andere toepassingen van harde materialen op zee kunnen er ook succesvolle maatregelen toegepast worden ter bevordering van het zeeleven", besluit de onderzoeker.