Nieuwe tentoonstelling in 'Batterij Aachen'

Er zal een nieuwe tentoonstelling gebouwd worden in Batterij Aachen in provinciedomein Raversyde. Het outdoorparcours rond WOI wordt uitgebreid met een indoorgedeelte. In het 'Groen Geruite Huis' komt een expo over de oorlog op zee. In een houten manschappenverblijf worden bezoekers geconfronteerd met persoonlijke verhalen van soldaten en burgers.

Verder op de route liggen de WOI-bunkers. Daarin kunnen bezoekers onder meer zelf ontdekken hoe het voelt om het einde van een beschieting af te wachten.

Twee WOII-bunkers aan het begin van het parcours worden tijdelijke tentoonstellingsruimten. Het project zal 828.312,23 euro kosten. Toerisme Vlaanderen geeft een subsidie van 200.000 euro.

De werken starten in het najaar en zullen in de loop van 2017 af zijn. (KPK)