Nieuwe studie pleit ervoor om materniteiten met minder dan 557 bevallingen per jaar te sluiten: vijf ziekenhuizen in West-Vlaanderen komen in aanmerking

Het AZ Sint-Jan, campus Henri Serruys in Oostende.
AZ Sint-Jan Het AZ Sint-Jan, campus Henri Serruys in Oostende.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) wil dat de erkenning van kleinere materniteiten ingetrokken wordt. In West-Vlaanderen komen vijf ziekenhuizen in Oostende, Torhout, Tielt, Menen en Knokke-Heist daarvoor in aanmerking omdat ze volgens de cijfers van 2016 minder dan 557 bevallingen uitvoerden. De ziekenhuizen zelf zijn daar weliswaar niet voor te vinden. In Oostende is het op lange termijn wel de bedoeling dat beide ziekenhuizen gaan samenwerken.

Het KCE berekende dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten en zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt. Op basis van die criteria zouden in totaal 17 kleine materniteiten, waarvan vijf in West-Vlaanderen, kunnen worden gesloten, meent het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg. 

De bedoeling zou niet enkel zijn om geld te besparen, maar ook om de middelen binnen de gezondheidssector zo doelmatig mogelijk in te zetten. Ook in materniteiten met een laag aantal bevallingen moet immers een minimum aan vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen en materiaal permanent aanwezig zijn. Dat personeel zou op andere diensten met een tekort kunnen ingezet worden, zo oordeelt het Kenniscentrum in hun aanbeveling. Een goede bereikbaarheid is echter een belangrijk criteria in het rapport, maar daaruit blijkt dat op vandaag 80 procent van de vrouwen meer dan 8 materniteiten op een half uur rijden van huis liggen. Bij nog geen 2 procent is dat er maar één.

Samenwerking tussen Oostendse ziekenhuizen

In Oostende wordt sowieso gesproken over een samenwerking tussen beide ziekenhuizen tot zelfs een fusie op lange termijn. Een samenwerking op één locatie van de Oostendse materniteiten is op korte termijn een van de mogelijkheden, klinkt het momenteel nog voorzichtig. Bij AZ Damiaan zit het aantal bevallingen in stijgende lijn en waren er meer dan 557, maar er is sowieso sprake van een samenwerking met het AZ Sint Jan Brugge Oostende campus Henri Serruys. “Het is de bedoeling om in de komende maanden een stappenplan op te stellen waarin bepaald wordt in welke disciplines nauwer samengewerkt kan worden. Hiermee beogen beide ziekenhuizen een betere efficiëntie, een globale kostenbesparing, werkzekerheid voor de medewerkers én een vlot toegankelijke en hoogwaardige zorgverlening aan de patiënten. Hoe en wanneer deze plannen vorm zullen krijgen, moet nog bepaald worden”, laat Stafmedewerker PR & Communicatie Kevin Mollet van het AZ Damiaan weten.

De kleinere ziekenhuizen moeten volgens de richtlijnen van de overheid een goede basiszorg bieden. Binnen AZ Delta zijn
we van oordeel dat een kraamafdeling ontegensprekelijk
deel uitmaakt van een goede basiszorg

Algemeen directeur Johan Hellings van AZ Delta

Materniteit is basiszorg

De andere ziekenhuizen zijn echter geen vragende partij. “Het is zeker niet onze ambitie om de materniteit te sluiten, integendeel. Ons ziekenhuis in de totaliteit is winstgevend en de materniteit is een service die we draaiende willen houden”, zegt algemeen directeur Peter Lauwyck van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Bij AZ Delta zien ze de aanwezigheid van een kraamafdeling als een basiszorg. Het aantal geboortes in Torhout en Menen is bovendien ook gestegen. “In Torhout werden 467 baby’s geboren, in Menen 529. Dat is een flinke stijging ten opzichte van voorgaand jaar en dat komt dicht in de buurt van de kosteneffectiviteit die het KCE-rapport vooropstelt”, zegt algemeen directeur AZ Delta Johan Hellings. “De kleinere ziekenhuizen moeten volgens de richtlijnen van de overheid een goede basiszorg bieden. Binnen AZ Delta zijn we van oordeel dat een kraamafdeling ontegensprekelijk deel uitmaakt van een goede basiszorg. Dat standpunt zullen we blijven verdedigen bij de overheid”, klinkt het nog.