Nieuw gebouw voor VLIZ en ILVO

BESLISSING BETEKENT GROTE STAP VOORWAARTS IN REALISATIE VISMIJN

De huidige site van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
Foto Proot De huidige site van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) krijgen samen nieuwe huisvesting op de site van het ILVO in de Ankerstraat. Er wordt 17 miljoen euro geïnvesteerd. De beslissing betekent ook dat er een nieuwe stap gezet kan worden voor de bouw van een nieuwe vismijn.

Het VLIZ is gevestigd in voormalige pakhuizen op de Wandelaarkaai. Deze gebouwen werden nog maar in 2007 ingericht, maar om een nieuwe vismijn te kunnen realiseren, moest er een nieuwe locatie gezocht worden. Het bleef lang wachten op een beslissing van de Vlaamse regering, die uiteindelijk gisteren de knoop doorhakte om 17 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuw gebouw in de Ankerstraat. Op de site zullen het ILVO en het VLIZ onder een dak samengebracht worden. "Hun activiteiten zijn complementair en door de gedeelde huisvesting die er nu komt, zal die samenwerking alleen maar intenser worden", zegt Vlaams parlementslid, Björn Anseeuw (N-VA). Dat zorgt volgens hem niet alleen voor meer efficiëntie, maar vooral ook voor nog meer en beter innovatief onderzoek. "Een goede zaak voor Vlaanderen én de stad Oostende", beklemtoont Anseeuw. De beslissing werd genomen door Philippe Muyters (N-VA), die verantwoordelijk is voor het VLIZ, en Joke Schauvliege (CD&V), die voor het ILVO zorgt. Het VLIZ stelt onderzoeksinfrastructuur ter beschikking en focust op databeheer en -onderzoek. Het ILVO bestudeert er het mariene milieu, om zo nieuwe technieken te ontwikkelen voor onder andere de visserij.

Najaar 2019

De nieuwe gedeelde huisvesting met laboratoria, technische ruimten en kantoren moet klaar zijn tegen het najaar 2019 en komt op de huidige site van het ILVO aan de Ankerstraat. Ook het bestaande Marien Station Oostende wordt gevoelig uitgebreid. "Het Marien Station Oostende herbergt de zware onderzoeksapparatuur en labfaciliteiten die het ter beschikking stelt van onderzoekers. Daar komt nu 500 m² extra technische ruimte bij, op grond van het Vlaams Gewest, die nu nog wordt gebruikt door het Oostendse Havenbedrijf", zegt Anseeuw.


Nu de knoop doorgehakt is voor het VLIZ, kan ook het dossier voor een nieuwe vismijn in Oostende in een stroomversnelling gestoken worden. Zolang er geen alternatieve locatie voorzien was voor het VLIZ kon er niet gestart worden met de bouw van een nieuwe vismijn. "Dit is het enige wat ons tegenhield om te starten met de bouw. Nu moeten we zo snel mogelijk de overeenkomst voor de erfpacht heronderhandelen en dan kan de sloop van de oude vismijn onmiddellijk starten. We hebben al een bouwvergunning", zegt Johan Van de Steene van de Vlaamse Visveiling.


Ook burgemeester Johan Vande Lanotte is tevreden. "We hebben de laatste maanden hard aangedrongen op een beslissing bij de bevoegde ministers. We hopen dat de erfpacht nog dit jaar in orde is, zodat de bouw van de vismijn volgend jaar kan starten. Dit is een belangrijke stap voor Oostende."