Met 9 miljoen euro wil Oostende inwoners en handelaars helpen om de coronacrisis te boven te komen

Marktkramers krijgen hun al betaalde belastingen terug voor periode dat hun kramen niet mochten staan.
Benny Proot Marktkramers krijgen hun al betaalde belastingen terug voor periode dat hun kramen niet mochten staan.
Oostende maakt 9 miljoen euro vrij om inwoners en handelaars er in crisistijd bovenop te helpen. “Veel Oostendenaars werden tijdelijk werkloos of verloren zelfs hun job. Voor wie het al moeilijk had om de eindjes aan elkaar te knopen, braken nog hardere tijden aan. We willen iedereen daarom een duwtje in de rug geven”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen. 

Een van de maatregelen zijn de Oostendebonnen ter waarde van 60 euro voor elk Oostends gezin, die besteed worden bij lokale handelaars. Ook tweedeverblijvers krijgen een bon per adres. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming ontvangen 80 euro. “We bieden iedereen ook de mogelijkheid om de bonnen niet zelf te gebruiken, maar te schenken. Dat geld gebruiken we voor sociale projecten voor Oostendenaars die extra steun nodig hebben”, licht burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) toe. 

De Oostendebonnen zijn enerzijds goed om Oostendenaars en tweedeverblijvers te compenseren voor de dienstverlening die ze hebben moeten missen, en anderzijds pompen we extra budget in onze lokale economie

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

“De bonnen zijn enerzijds goed om Oostendenaars en tweedeverblijvers te compenseren voor de dienstverlening die ze hebben moeten missen, en anderzijds pompen we extra budget in onze lokale economie.” De verdeling van de bonnen moeten nog uitgewerkt worden. Ze zullen in het najaar bij de inwoners terechtkomen.

Themagerichte markten

De stad geeft ook een bon van 100 euro aan handels- en horecazaken die moesten sluiten tijdens de lockdown. Ook die moet besteed worden bij lokale handelaars. Daarnaast geeft de stad korting op onder meer de terrasbelasting en de belasting op uithangborden voor de periode van de lockdown. Marktkramers en verkoopkramen krijgen de al betaalde belastingen terug voor periode dat hun kramen niet mochten staan. Ze krijgen ook de kans om een standplaats aan te vragen voor de nieuwe themagerichte markten in de stad, met een focus op lokale producten. 

We lanceren een #loveoostende-arrangement, waarbij mensen tot 48 uur voor aankomst kunnen annuleren en een goodie bag krijgen op elke kamer

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende

Stad Oostende schrapt ook de retributies voor taxi’s en de betaling van de vergunning van de huurkoetsen wordt voor een half jaar geschrapt. De foorkramers betalen dit jaar uitzonderlijk geen promobijdrage en het foorcomité krijgt een extra tegemoetkoming. Bedrijven die gehuisvest zijn in stadsgebouwen, betalen voor de lockdownmaanden slechts de helft van de huur.

Zowel inwoners als ondernemers krijgen een duwtje in de rug. Zo zal de stad een deel van de terrasbelasting schrappen voor de periode van de lockdown.
Benny Proot Zowel inwoners als ondernemers krijgen een duwtje in de rug. Zo zal de stad een deel van de terrasbelasting schrappen voor de periode van de lockdown.

Oostende wil ook extra aandacht geven aan kwetsbare inwoners. De stad zal kwetsbare gezinnen helpen door extra budget uit te trekken voor leeflonen en aanvullende steun te bieden waar nodig. “We verhogen ook het aanbod van tijdelijke noodopvang in het crisisnetwerk. We versterken ons team woonbegeleiders om alle Oostendenaars die in de problemen gekomen zijn met huisvesting snel te helpen”, zegt Tommelein. 

Ondertussen blijft de Sociale Noodlijn, die werd opgericht in coronatijd, behouden. Hetzelfde geldt voor het gratis nummer 0800/1.8400. “Eén duidelijk aanspreekpunt bleek immers een grote meerwaarde. We vinden het logisch dat mensen in moeilijkheden ook in het weekend bij de stad terecht kunnen.”

Verenigingen

Verenigingen kunnen dan weer extra ondersteuning aanvragen voor het inkomensverlies dat ze geleden hebben door de annulering van hun evenementen. De cultuur-, sport- of jeugdverenigingen die niet beschikken over stedelijke infrastructuur, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor huurkosten, verzekeringskosten, nutsvoorzieningen of afbetalingen van hun leningen tijdens de sluitingsperiode. Ze kunnen ook een terugbetaling aanvragen voor de kosten van het coronaproof maken van hun lokalen of gebouwen.

Toerisme

Het toerisme is ontzettend belangrijk voor Oostende en kreeg door de coronacrisis een flinke knauw. “We investeren daarom stevig in de heropstart. De hotels betalen geen verblijfstaks voor de lockdownmaanden en krijgen voor de rest van het jaar een verlaging (zodat ze in totaal 500.000 euro minder betalen).” 

Wie deze zomer een hotelkamer boekt, krijgt een ‘terugkomvoucher’ van 25 euro bij een boeking in het najaar. Hier op de foto: hotel Monarc.
Benny Proot Wie deze zomer een hotelkamer boekt, krijgt een ‘terugkomvoucher’ van 25 euro bij een boeking in het najaar. Hier op de foto: hotel Monarc.

“We lanceren een #loveoostende-arrangement, waarbij mensen tot 48 uur voor aankomst kunnen annuleren en een goodie bag krijgen op elke kamer. Wie deze zomer een hotelkamer boekt, krijgt bovendien een ‘terugkomvoucher’ van 25 euro bij een boeking in het najaar. Een gelijkaardige actie deden we al voor het restaurantbezoek, waar je bij aankoop van 100 euro restocheques een waarde kreeg van 125 euro”, licht Tommelein toe.

Oostende zal ten slotte extra inzetten op een nette stad en werft daarvoor 30 extra tijdelijke medewerkers aan. 

De kostprijs van het volledige plan wordt geraamd op 9 miljoen euro. “Er zullen sowieso ook minder inkomsten zijn. We zullen dit najaar het meerjarenplan moeten herzien”, zegt de burgemeester.