KustInzicht bundelt cijfers over de kust: “Zeespiegel met 12,9 centimeter gestegen sinds 1951”

Het zeeniveau werd gemeten aan de kust van Oostende (archiefbeeld).
Henk Deleu Het zeeniveau werd gemeten aan de kust van Oostende (archiefbeeld).
Het zakboekje ‘KustINzicht 2019’ bundelde enkele boeiende cijfers en analyses. Daaruit blijkt dat de vergrijzing, kansarmoede en de klimaatopwarming belangrijke uitdagingen vormen voor de toekomst. De publicatie dient om lokale beleidsmakers te informeren. We geven nog enkele markante cijfers mee.

De inwoners aan de kust zijn -zoals bekend- iets ouder dan elders in West-Vlaanderen. Dertig procent van de bevolking is 65-plusser. Sinds 2000 is het aantal 65-plussers met bijna 46 procent toegenomen, terwijl het West-Vlaams gemiddelde op 23,5 procent ligt. Dat heeft ook gevolgen voor de zorgsector. Zo is 15,7 procent van de beroepsbevolking actief in de zorgsector. Het is daarmee een belangrijke sector op het vlak van tewerkstelling. Toch is de toeristische sector de belangrijkste economische motor. Geraamd wordt dat 44.490 voltijdse equivalenten aan de slag zijn in de toeristische sector. Ook de havens spelen een belangrijke rol met 14.613 directe arbeidsplaatsen. In de visserij werkten in 2017 nog 382 erkende zeevissers. De landbouw is goed voor 4.000 jobs en de zorgsector voor 28.901 jobs. De werkzaamheidsgraad ligt wel een pak lager aan de kust dan in de rest van West-Vlaanderen. “We zien onder meer het terminuseffect. Als mensen echt nergens anders terechtkunnen wagen ze hun kans aan de kust, omdat ze denken dat hier jobs zijn en goedkope huisvesting. Dat zijn vaak laaggeschoolde mensen. Er wel wat opportuniteiten aan de kust in onder meer de horeca, in de havens en in de zorg”, zegt Robert De Clercq, provinciaal directeur  VDAB. 

Opvallend is nog dat de kuststrook kwetsbaar is voor kansarmoede. Vooral Oostende telt heel wat kansarme buurten, maar dat geldt ook voor Blankenberge en De Panne. Knokke-Heist is dan weer - niet geheel verrassend- de meest welvarende kustgemeente.

Tweede verblijven

Dat brengt ons bij de huizenmarkt. Op 1 januari 2018 telde de kust 340.305 woongelegenheden. 88,1 procent bevindt zich in de kustgemeenten, op een oppervlakte die 40 procent van de hele kustzone uitmaakt. Iets meer dan de helft (52 procent) van alle woongelegenheden aan de kust zijn appartementen. Nieuwpoort heeft het grootste aandeel appartementen, met 73,4 procent van het totale aantal woningen, Lo-Reninge heeft er het minst met 1,4 procent. Provinciaal ligt het gemiddelde op 29,6 procent. Opvallend is dat in de kustzone 35,6 procent van de woongelegenheden geen permanente verblijfplaats is. Dat is een heel stuk meer dan het West-Vlaams gemiddelde van 23,3 procent. Dit komt door het groot aantal tweede verblijven. De benuttingsgraad ligt slechts op 61 procent in de kustgemeenten, in de hinterlandgemeenten is slechts 2 procent niet permanent bewoond. De gebouwen aan de kust zijn gemiddeld wel recenter dan deze in West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. Dat komt voornamelijk door de vraag naar kwalitatieve tweede verblijven. De Haan en Bredene hebben het hoogste percentage aan gebouwen jonger dan 38 jaar. Het oudste woningpatrimonium is te vinden in Oostende, met slechts 23,7 procent recente gebouwen. De stad volgt daarmee het patroon van de centrumsteden.

Opwarming

Ook milieu en natuur komen aan bod in het boekje. De kustzone heeft omwille van de intensieve landbouw en de vele toeristen in de zomermaanden een hoge nood aan drinkbaar water. Uit recente droge periodes is gebleken dat de watervoorraad in de regio tijdelijk onder druk kan komen te staan. Uit onderzoek naar het waterverbruik en het wateraanbod in de kustzone blijkt dat de waterbalans over de periode van een jaar momenteel nog in evenwicht is, maar dat tegen 2100 de watertekorten kunnen verdubbelen. Vooral het Westelijk kustgebied zal kwetsbaar zijn. Ook de verzilting vormt een toenemend risico door langere en frequentere periodes van droogte en de stijgende zeespiegel. Die steeg in Oostende met 12,9 centimeter sinds 1951.

Info voor beleidsmakers

‘KustINzicht 2019’ bundelde heel wat boeiende cijfers over de Belgische kustzone per thema. “Deze regio wordt dagelijks geconfronteerd met specifieke vraagstukken zoals vergrijzing, woonfaciliteiten en klimaatveranderingen. Uit de cijfers en analyses blijkt dat de kustzone een regio met specifieke kenmerken is, die zich onderscheidt van andere regio’s in België en Europa”, zegt Jan Mees, directeur van het Vlaams Instituut voor de zee.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.