Jobs, kleuters in de schoolbanken, betaalbaar wonen: Oostende heeft plan om hoge armoedecijfers aan te pakken

Het schepencollege van Oostende.
Foto Proot Het schepencollege van Oostende.
Oostende, waar tussen 11.700 en 16.000 mensen in armoede leven, heeft na een jaar zijn plan klaar om de problematiek aan te pakken. Met vijf ‘hefbomen’, waaronder mensen aan een job helpen, betaalbaar wonen en kleuters sneller op de schoolbanken krijgen, hoopt de stad het tij te keren.

Volgens de meest recente cijfers van de kansarmoede-index van Kind en Gezin groeit zo’n 34 procent van de jonge kinderen in Oostende op in kansarmoede. Exacte cijfers zijn er niet, maar alle indicatoren wijzen er op dat heel wat Oostendenaars in armoede leven. Daar wil het stadsbestuur aan werken. De ambitie stond centraal in het bestuursakkoord, maar na een jaar is nu ook het plan klaar en liggen de budgetten bijna vast.

“De strijd tegen armoede is de absolute topprioriteit voor dit bestuur”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), die als ‘regisseur’ optreedt over de verscheidene beleidsdomeinen. “In het verleden is er al veel gewerkt en werd veel geld uitgetrokken, maar een van de grote problemen is hoe we alles coördineren. We hebben nu een plan uitgewerkt met vijf hefbomen. We zullen het warm water niet uitvinden, maar willen vooral veel zaken samenbrengen”, zegt Tommelein. 

Later deze week wil het bestuur de meerjarenplanning toelichten. Daaruit zou ook moeten blijken dat het bestuur er de nodige centen heeft voor uitgetrokken. “We zullen vooral middelen heroriënteren, zodat de mensen die het echt nodig hebben ook hulp krijgen. Nu kan iedereen bijvoorbeeld een tegemoetkoming van 10 euro krijgen voor het lidgeld van de jeugdbeweging. Er wordt te veel geld gewoon uitgedeeld aan mensen die het eigenlijk niet nodig hebben.”

Nu kan iedereen een tegemoetkoming van 10 euro krijgen voor het lidgeld van de jeugdbeweging. Er wordt te veel geld gewoon uitgedeeld aan mensen die het eigenlijk niet nodig hebben

Bart Tommelein

Schepen voor Sociale Zaken Natacha Waldmann spreekt van een trendbreuk. “We zullen niet vanuit het stadhuis dicteren hoe het nu allemaal moet gebeuren. Vandaag is er een breed vertakte sociale dienstverlening. Per levensdomein zijn er heel wat verschillende manieren om de zaken aan te pakken. Zo werkte zowel het Economisch Huis als het Sociaal Huis rond tewerkstelling met eigen projecten.”

De vijf hefbomen

1. Een stabiele job

Oostende stelde onlangs nog het arbeidspact voor, om werkzoekenden sneller aan een job te helpen. Deze maatregelen worden overgenomen in het armoedebestrijdingsplan. Een stabiele job is een speerpunt. “Er is nu een bos aan tewerkstellingsmaatregelen, maar die zijn vaak te weinig gekend. We zullen met alle partners samenzitten om voor elke persoon die zich aanbiedt de juiste maatregelen in te zetten”, licht schepen Charlotte Verkeyn toe.

2. Menswaardig inkomen

Oostende zal referentiebudgetten invoeren en werkt hiervoor met de digitale tool REMI. “Er wordt een standaard vastgelegd van wat mensen nodig hebben voor een menswaardig bestaan. Het doel is om het beschikbare budget op punt te stellen. Verder zullen we nagaan waar mensen recht op hebben, maar we kijken ook naar de uitgaven. Zo betalen sommigen te veel voor energie”, zegt schepen Natacha Waldmann.

De UIT-pas wordt ook uitgebreid voor het volledige vrije tijdsaanbod. “Tot nu toe was er per schepen wel een kansentarief. Dat wordt nu gebundeld onder de UIT-pas. Dat zal administratief veel makkelijker zijn en minder stigmatiserend werken”, zegt schepen Bart Plasschaert.

3. Toegankelijke gezondheidszorg

Een beleidsmedewerker coördineert het lokaal gezondheidsbeleid en zal daarbij extra aandacht hebben voor kwetsbare doelgroepen. Er wordt ook gekeken naar het tekort aan huisartsen.

4. Betaalbaar wonen

“Er waren 3.069 sociale huurwoningen in Oostende in 2018. Daar tegenover zijn er 6.123 aanvragen op wachtlijsten, waarvan 3.054 unieke vragen. Het gaat in Oostende om 8,4 procent van de gezinnen, tegenover 4,7 procent in Vlaanderen. We zullen dus moeten samenwerken met de privésector om het aanbod betaalbare, kwaliteitsvolle huurwoningen te verhogen. We blijven verder inzetten op de Multibel-actie (waarbij panden aan een volledig onderzoek worden onderworpen, red.) en er komt een ‘allround’-woonloket voor huurders en eigenaars”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

5. Onderwijs

16 procent van de jongeren in Oostende verliet in 2018 de schoolbanken zonder diploma. In West-Vlaanderen gaat het om 9,4 procent van de jongeren. “We willen meer kleuters al op school krijgen. We zullen daarom kleuterklaps organiseren, waar ouders terecht kunnen met hun vragen over de kleuterklas. Er komen ook brugfiguren in het secundair onderwijs. We willen voorkomen dat jongeren die met school stoppen van de radar verdwijnen. Daarnaast zullen we scholen begeleiden om hun factuur te verlagen”, licht Waldmann toe.
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Mehdi Haider

    Huurprijzen zijn het grote probleem...