Iets meer meldingen van huiselijk geweld tijdens coronacrisis: “Verplicht thuis moeten blijven kan extra stress en spanningen veroorzaken”

Beel ter illustratie.
Shutterstock Beel ter illustratie.
Tijdens deze coronacrisis krijgt de politie iets meer meldingen van huiselijk geweld. Dat tonen cijfers van de maand maart aan die Groen-fractieleidster Belinda Torres Leclercq heeft opgevraagd. “We moeten deze cijfers nauwlettend in de gaten houden.”

In de maand maart werden 115 meldingen genoteerd van huiselijk geweld. Dat is een lichte stijging van 15 procent tegenover het maandelijks gemiddelde van zo'n 100 meldingen. Die cijfers gaf burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) mee. “Niet alle meldingen leiden tot een proces-verbaal. Die worden pas opgesteld als er strafbare feiten worden vastgesteld, maar hier is geen stijging vast te stellen”, geeft de burgemeester mee. In drie gevallen kon de veiligheid van het slachtoffer niet verzekerd worden en werd, samen met het CAW, voor een noodoplossing gezorgd. 

“Verscholen geweld”

“Als jonge vrouw vind ik het belangrijk dat de stad de nodige aandacht besteed aan deze vorm van geweld. Sommige coronamaatregelen, zoals thuis moeten blijven, kunnen spanning en stress veroorzaken en bijgevolg agressie”, zegt Belinda Torres Leclercq, fractieleidster van Groen. “Het verplicht thuis blijven brengt vooral extra’s risico mee voor kwetsbare thuissituaties met kinderen en vrouwen. Experts waarschuwden al voor een toename van geweld en de Vlaamse hulplijn 1712 werd extra onder de aandacht gebracht. Sinds de uitbraak van de coronacrisis kreeg de hulplijn tot 70 procent meer oproepen over huiselijk geweld. En ook bij AWEL, de jongeren- en kindertelefoon, komen meer meldingen binnen over spanningen en conflicten thuis. Het blijft dus belangrijk om kort op de bal te spelen en de cijfers nauwlettend in de gaten te houden.”

Maatregelen

Bevoegd schepen Natacha Waldmann (Groen) benadrukt dat de stad maatregelen treft om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. “Al van in het begin van de crisis laten we de brugfiguren en medewerkers van de huiswerkklassen contact opnemen met de gezinnen waar ze zich zorgen over maken. Er is ook dagelijks contact met alle scholen om zorgwekkende situaties te melden, zoals leerlingen die ze niet kunnen bereiken", duidt Waldmann, die ook verwees naar de samenwerking met de jeugddienst, bibliotheek en Huis van het Kind om 830 speelpakketten aan huis te verdelen. “Zo is er met die kwetsbare kinderen toch ook een contactmoment met de scholen of brugfiguren. Ook aan de hand van de voedselbedeling en welzijnsdiensten wordt er met kwetsbare gezinnen contact gezocht.”