Hard gewerkt, maar het kan beter

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | OOSTENDE

Het stadsbestuur mikte de voorbije legislatuur op een nieuw Noordzeeaquarium, maar daar is uiteindelijk niets van in huis gekomen.
Foto Benny Proot Het stadsbestuur mikte de voorbije legislatuur op een nieuw Noordzeeaquarium, maar daar is uiteindelijk niets van in huis gekomen.
Deze legislatuur heeft het stadsbestuur van sp.a, CD&V en Open Vld heel wat gerealiseerd. De renovatie van de straten ging onverwoed verder, er kwam een inhaalbeweging op vlak van kinderopvang en ook op vlak van sport bewoog er wat. Aan de andere kant kwam er niets in huis van een aquarium, een maritiem museum of een jeugdcentrum.

GELUKT

1Extra kinderopvangplaatsen realiseren

Om de Vlaamse norm voor 2020 te halen, moest de stad aan het begin van de legislatuur nog 85 extra opvangplaatsen in de kinderopvang creëren. De stad zit op schema, er zijn momenteel voldoende plaatsen. Er zijn zeven nieuwe kinderdagverblijven bijgekomen.

2Buitenschoolse kinderopvang in dienstencentra

In de Vuurtorenwijk is een nieuw dienstencentrum gebouwd met voorzieningen voor een buitenschoolse kinderopvang.

3Nieuwe sportzaal en atletiekhal, vernieuwd zwembad, beachhouse op Oosteroever en nieuwe jeugdherberg

Er zijn momenteel volop werken bezig aan een nieuwe sportzaal in de Schapenstraat, ook de bouw van het zwembad is bezig en er komt een nieuwe atletiekhal voor Hermes atletiekclub. Het beachhouse is ondertussen geopend en ook de nieuwe jeugdherberg doet het goed.

4Samenwerking met de private parkeerbeheerder evalueren en heronderhandelen

Als resultaat van de bespreking met de private parkeerbeheerder werd ondergronds parkeren per minuut ingevoerd, net zoals het eerste uur gratis parkeren in de parkings Mijnplein en Visserskaai. Er werd ook al beslist om in maart volgend jaar het bovengrondse deel van de Zeeparking over te dragen naar de stad.

5Extra parkeerplaatsen in de binnenstad, onder meer in ondergrondse parkings

Het stadsbestuur plande extra plaatsen onder de nieuwe zeedijk tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein en in een nieuwe parkeergebouw aan het station en de Koninginnelaan. De parking onder de Koninginnelaan en de parking aan het station zijn klaar, de werken voor een parking onder de zeedijk zijn bezig.

6Een facelift voor Oostende als shoppingstad

Er werd met het Centrummanagement hard gewerkt om Oostende als winkelstad meer en beter te promoten met onder meer een Shoppingteam, extra evenementen en nieuwe bewegwijzering. De leegstand daalde in 2018 met tien procent. Voor lege panden werden nieuwe uitbaters gezocht in binnen- en buitenland om het winkelgebeuren in Oostende een boost te geven.

7Extra opleidingen voor werkzoekende nieuwkomers

Sinds twee jaar zet het Economisch Huis, in nauwe samenwerking met het Sociaal Huis en de VDAB en met Europese steun, een tewerkstellingsproject op poten om nieuwkomers met een migratieachtergrond naar een job te begeleiden. 44,6 procent van de werkzoekenden die de voorbije twee jaar aan het initiatief deelnamen, heeft intussen een vaste baan.

8Wijkrenovatie voor Mariakerke, Belle-Epoquewijk, Raversijde en de Interbellumwijk

Er werden de voorbije zes jaar opnieuw heel wat straten gerenoveerd in de wijken waar het stadsbestuur structurele ingrepen beloofde.

9Bestaande fietspaden verbinden met bijzondere aandacht voor trajecten van en naar scholen

Er werden heel wat fietspaden aangelegd, zoals onder meer het fietspad Nieuwe Koers, dat een veilige verbinding naar de scholen Pegasus en basisschool Stene garandeert.

10Meer hondenpoepbuizen

In 2012 werden de eerste 20 hondenpoepbuizen geïnstalleerd. In september 2017 werd een resem maatregelen genomen om de overlast door hondenpoep verder terug te dringen. Er staan nu al 100 extra hondenpoepbuizen, en honden werden ook verboden op speelpleintjes en er worden extra controles uitgevoerd.

11Groen lint realiseren

Het stadsbestuur plande een groen lint rond Oostende, een aaneenschakeling van recreatie- en natuurgebieden, volkstuinen en de tuinen van Stene, inclusief een sterrenwacht en nieuwe fietsassen. Heel wat verbindingen werden intussen aangelegd en ook de bouw van de sterrenwacht is bezig. Ook de werken in de Tuinen van Stene zijn aan de gang.

12Sociale kruidenier openen

Na overleg met de plaatselijke middenstand werd er een sociale kruidenierszaak geopend in de Torhoutsesteenweg.

13 Oosteroeverduinen in ere herstellen

De voorbije jaren is een globaal plan voor de Oosteroeverduinen uitgewerkt. Het heeft drie jaar geduurd, maar op valreep werden de werken deze legislatuur nog gestart. De zone aan de voet van de vuurtoren wordt nu terug duinengebied. De uitkijktoren moet ook nog gerenoveerd worden.


NIET GELUKT

1Interactief Maritiem Museum op de Churchillkaai

In 2014 veranderden de plannen voor de Churchillkaai. Er zou plaats komen voor het Noordzee-Aquarium en een maritiem kinderspeeldorp, maar door problemen met de eigendomsstructuur is daar nog niets van in huis gekomen. Aanvankelijk werd Hangaar I nog naar voren geschoven als locatie voor een maritiem museum, maar ook die plannen belandden in de prullenmand. In Hangaar I wordt ruimte voorzien voor prostitutie, een brasserie en een stadsbrouwerij.

2Koninklijke Stallingen renoveren en als sportcentrum gebruiken

Het stadsbestuur wacht nog op subsidies van de Vlaamse overheid om over te gaan tot de restauratie van de Koninklijke Stallingen. Ook van een sportcentrum is dus voorlopig nog geen sprake.

3Bouw van een nieuw aquarium

Er zijn nog geen plannen voor een nieuw aquarium. Ondertussen raakt het huidige gebouw aan de Visserskaai steeds meer in verval.

4Openbare ruimte rond De Grote Post heraanleggen

Ook dat is nog niet gebeurd, onder meer vanwege twee grote bouwprojecten in de omliggende straten die roet in het eten gooien.

5Ontwikkeling van een stadsdistributiecentrum

Bubble Post, de Gentse start-up gespecialiseerd in het leveren van pakjes op een milieuvriendelijke manier, is even actief geweest in Oostende, maar stopte ondertussen de activiteiten. Een ander systeem of een andere speler kwam er niet.

6Een nieuw jeugdcentrum

Van deze plannen voor een nieuw jeugdcentrum is niets in huis gekomen en ook op vlak van fuifzalen scoort Oostende slecht. Er liggen nu wel nieuwe plannen op tafel voor Hotel Terminus naast het station, waar eventueel een polyvalente (fuif)zaal zou kunnen ingericht worden.

7Lijnbaanstraat wordt tuinstraat

De plannen voor de heraanleg van de Lijnbaanstraat met meer groen liggen klaar, maar deze legislatuur gebeurde nog niets concreets. De werken zullen pas uitgevoerd worden als de parking onder de zeedijk klaar is. (LBB)