Grote Schelpenteldag onderzoekt dit jaar effect winterstormen op strandschelpen

Oostende schelpenteldag
Benny Proot Oostende schelpenteldag
Op zaterdag 14 maart wordt al voor de derde keer de Grote Schelpenteldag georganiseerd. Deze editie staat in het teken van de opeenvolgende winterstormen en de effecten op de schelpenfauna. In de tien kustgemeenten staan tachtig experten klaar om de deelnemers te helpen bij het verzamelen, tellen en herkennen van strandschelpen.

Half maart is uitgegroeid tot hét moment voor de Grote Schelpenteldag. Dan roepen de organisatoren iedereen op om zeewaarts te trekken en er actief deel te nemen aan dit burgerwetenschapsproject. Tijdens de vorige twee edities slaagden 1.200 burgers erin 80.000 strandschelpen – verdeeld over meer dan 50 soorten – te verzamelen en op naam te brengen. Dankzij deze inspanning is er nu een goed beeld van welke schelpen meer of minder talrijk zijn aan onze kust. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar het effect van de vele stormen afgelopen ‘winter’. Het ontbreken van enige winterkou, maar meer nog het stormachtige karakter van de afgelopen maanden, zal vermoedelijk zijn stempel drukken op de talrijkheid van bepaalde soorten. De vraag is dan ook of de top vijf opnieuw zal bestaan uit de Kokkel, Halfgeknotte strandschelp, Nonnetje, Mossel en Amerikaanse zwaardschede. Of zorgen de stormachtige condities ervoor dat andere schelpen de bovenhand nemen op onze stranden.

Amerikaanse strandschelp

De organisatoren willen ook voor het eerst aan de Belgische kust onderzoeken of de weersomstandigheden een effect hebben gehad op de sortering van linker- en rechterschelphelften. Anders dan men zou kunnen vermoeden, is die verhouding immers niet steeds 50%-50%. Kleine verschillen tussen beide schelphelften veroorzaken een aangetoond ander aanspoelingspatroon, net omdat stroming en golfslag verschillend inwerken op linker- en rechterschelphelften. Op 14 maart gaat er aandacht naar dit sorteringseffect bij Kokkel, Nonnetje, Halfgeknotte strandschelp, Mossel en Amerikaanse zwaardschede. Daarnaast gaan de tellers actief op zoek naar een nieuwe exoot, de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis). Deze schelp is in 2017 voor het eerst levend opgedoken in de Nederlandse Noordzee. De verwachting is dat de soort ook onze kust zal veroveren.

Geïnteresseerden kunnen gratis inschrijven op www.groteschelpenteldag.be en zich op 14 maart aanmelden op een van de tien telposten. Voor aanwezige kinderen is een vertelhoek voorzien. Tevens zijn er randactiviteiten in Duinpanne (De Panne), het Zwin Natuurpark (Knokke-Heist) en het Turkeyenhof (Bredene).