Gaanderijen tegen eind 2021 opgeknapt

VLAANDEREN STAAKT WEL ZOEKTOCHT NAAR UITBATER THERMAE PALACE HOTEL

Voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen wordt 'bij hoogdringendheid' een premie toegekend.
Foto Proot Voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen wordt 'bij hoogdringendheid' een premie toegekend.
De Vlaamse regering stopt met zoeken naar een geschikte private partner die het Thermae Palace Hotel kan restaureren en uitbaten. Wel belooft Vlaanderen snel geld om de Koninklijke Gaanderijen tegen eind 2021 helemaal op te knappen.

De regering besliste op 4 mei 2016 om samen met de stad Oostende een openbare procedure op te starten voor de toewijzing van Thermae Palace. "Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten het doel van het project, namelijk het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling te geven die het verdient, niet behalen. De Vlaamse regering besliste daarom om het project niet toe te wijzen", aldus minister-president Geert Bourgeois (N-VA).


"In eerste instantie zal de stad een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen, die Vlaanderen met hoogdringendheid zal toekennen. De Vlaamse regering erkent daarmee expliciet de nood om de huidige staat van dit beschermd erfgoed aan te pakken", zegt Bourgeois.

Toeristische impact

In 2012-2013 gebeurde al een proefrestauratie van de Koninklijke Gaanderijen, gefinancierd door de stad Oostende. De verdere aanpak vloeit voort uit de bevindingen en resultaten van deze proefrestauratie. "De stad bereidde het restauratiedossier al voor. Gelet op de hoogdringendheid, de grote toeristische impact en de belangrijke erfgoedwaarde wordt eind 2021 als streefdoel aangehouden voor een volledige restauratie van de Gaanderijen. Voor de restauratie van het thermencomplex onderzoekt de Vlaamse regering in overleg met de stad de optie van een meerjarenpremieovereenkomst", aldus Bourgeois.

Bemoeid

Björn Anseeuw (N-VA) had vorige week in onze krant al aangekondigd dat de procedure een maat voor niets is geweest.


"Van meet af aan heeft Johan Vande Lanotte zich bemoeid met de werking van die commissie, terwijl dat niet was voorzien in de procedure. Het gevolg is dat twee jaren verloren zijn gegaan", aldus Björn Anseeuw. Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) zegt dat hij al een tijdje geleden ervan op de hoogte gebracht werd dat de Vlaamse regering de procedure voor het Thermae Palace wilde beëindigen. "Ik heb dan garanties gevraagd voor een spoedige restauratie van de Koninklijke Gaanderijen en die heeft de Vlaamse regering toegezegd. Het stadsbestuur zal nu de komende weken het dossier volledig uitwerken, zodat de restauratie in 2019 kan starten", aldus Vande Lanotte.