Firma die proefproject met embryonale duinen vernielde: “Kregen opdracht om strand te nivelleren, dus hebben we dat gedaan”

Zo zagen de embryonale duinen eruit voordat het grondwerkenbedrijf het strand nivelleerde.
rv Zo zagen de embryonale duinen eruit voordat het grondwerkenbedrijf het strand nivelleerde.
Er is de jongste dagen heel wat consternatie ontstaan over de vernieling van enkele jonge, begroeide duinen op het strand van Raversijde. Het ging om een proefproject om enerzijds de kust te beschermen tegen storm en anderzijds om het opwaaiend zand tegen te houden. De aangestelde firma die de tonnen zand van de zeedijk moest verwijderen, maakte de ‘embryonale’ duinen echter met de grond gelijk. “Wij hebben gewoon uitgevoerd wat aan ons werd gevraagd”, klinkt het bij het grondwerkenbedrijf. 

“We kregen namelijk de opdracht om het zand van de zeedijk naar het strand te verplaatsen en het strand te nivelleren. Dat hebben we gewoon uitgevoerd. Over het behoud van enkele plantjes en helmgrassen op het strand is niet gesproken, dus hebben we er ook geen rekening mee gehouden", vertelt de zaakvoerder van het Oostends bedrijf dat grondwerken uitvoert. “Maar van vernieling is geen sprake geweest, integendeel. Er ligt gewoon een laagje zand over de begroeiing en binnen afzienbare zullen de plantjes er wel weer doorheen groeien", aldus de zaakvoerder, die naar eigen zeggen het probleem niet ziet.

“Tegen gemaakte afspraken in”

Volgens Oostends schepen van Milieu Silke Beirens (Groen) stroken die uitspraken niet met de werkelijkheid. “De firma weet heel duidelijk aan welke voorwaarden het zich moet houden en in welk kader het moet werken. Dat die embryonale duinen behouden moesten blijven, was een duidelijke afspraak tussen de firma en Directie Openbaar Domein. Dit is onaanvaardbaar en tegen alle gemaakte afspraken in”, reageert schepen Silke Beirens. “Er is dan ook vanuit het schepencollege opdracht gegeven aan de milieuhandhaving van de lokale politie om te onderzoeken wie de opdracht gaf om de duinen te vernielen. Inmiddels is er een proces-verbaal opgesteld”, aldus schepen Silke Beirens. Dergelijk proces-verbaal wordt overgemaakt aan Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, die instaat voor eventuele administratieve sancties.

Dit is het resultaat: geen duinen noch planten meer te zien.
rv Dit is het resultaat: geen duinen noch planten meer te zien.