Experten werken aan armoedeplan. “We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig plan op te stellen”

Experten zitten samen om een armoedeplan op te stellen
rv Experten zitten samen om een armoedeplan op te stellen
Armoedebestrijding is een prioriteit in het Bestuursakkoord van de stad Oostende. De nieuwe bestuursploeg wil werk maken van een krachtig armoedeplan met duidelijke prioriteiten. Verschillende experts van de stad, maar ook uit het werkveld kwamen tijdens een tweedaagse samen om te sleutelen aan dat plan.

Oostende heeft één van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Het nieuwe bestuur kondigde bij de start van de legislatuur al aan dat ze hier sterk op willen inzetten en vooral willen gaan voor een goede coördinatie. “Een ommekeer is nodig. Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren, is een intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken diensten en organisaties. We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig armoedeplan op te stellen” zegt schepen van Armoedebeleid Natacha Waldman. “Om armoede efficiënt te bestrijden is het aangewezen om een duidelijke focus te bepalen en daar volop op in te zetten. Na een grondige analyse van bestaande onderzoeken en literatuur werd beslist om te werken rond vier hefbomen zijnde een menswaardig inkomen, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, streven naar een gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs en een toegankelijke gezondheidszorg.”

Nooit eerder werden de sociale partners in Oostende zo nauw betrokken bij het uitschrijven van het beleid. “We zoeken naar de juiste prioriteiten en acties om één van de grote uitdagingen voor de komende legislatuur samen aan te pakken. Met een gezamenlijke focus en bundeling van middelen willen we de armoede in Oostende zo efficiënt en effectief mogelijk bestrijden” zegt ook Koen De Ruytter, hoofd van het departement Mens van de Stad Oostende, die de oefening mee in goede banen leidt. “We willen niet enkel de symptomen van armoede wegwerken, maar de problemen bij de wortels aanpakken” vult Waldmann aan. Een preventieve aanpak zorgt ervoor dat mensen niet in een probleemsituatie terechtkomen. Nazorg moet vermijden dat mensen terug in een bepaalde probleemsituatie belanden. Er zal zo veel mogelijk gekozen worden voor een dienstverlening die iedereen ten goede komt. Daarnaast komen er waar nodig acties voor specifieke doelgroepen. “Het doel is om elk individu volwaardig te laten participeren aan de samenleving” zegt burgemeester Bart Tommelein.

Het armoedebeleidsplan zal uiteindelijk vertaald worden naar concrete acties. Dat zal opnieuw gebeuren in samenspraak met heel wat experten. “Als stadsbestuur zullen we goed luisteren naar de specialisten op het terrein en willen we zelf vooral een regierol opnemen.”
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Joan Lute

    Ik lees enorm veel over hoe België zoveel initiatieven neemt om armoede te bestrijden en toch vallen er een pak mensen die decennia lang gewerkt hebben en sociale bijdragen hebben betaald compleet uit de boot. Nu is het zelfs geen zeldzaamheid meer dat je je medicatie of noodzakelijke behandelingen niet kunt betalen omdat alles te duur is en de overlevingsinkomens te laag zijn.

  • Stan Vankoo

    Bij het zien van foto van al die experten zal er géén armoede meer zijn in Oostende!

  • Stan Vankoo

    En zijn dat allemaal experten voor het armoedeplan????? Geen enkel plan zal nog uitkomst bieden in die hopeloze kuststad! Leer die kansarmen dat er blikjes bestaan zonder alcohol!!