Erfpacht Vismijn uitgebreid

De erfpacht tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Visveiling is uitgebreid. Op 6 november 2010 werd een erfpacht afgesloten voor de bouw en exploitatie van een nieuwe vismijn en visserijgerelateerde bedrijvencluster. Maar om de exploitatie van de site optimaal te laten verlopen, was een uitbreiding nodig. De akte werd gisteren getekend. De oorspronkelijke looptijd van 66 jaar blijft aangehouden. In de uitgebreide zone van de erfpacht zijn nu ook de pakhuizen vervat die momenteel in gebruik zijn bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen. Een eerste deel van deze pakhuizen werd al gesloopt om het nieuwe vismijngebouw te kunnen realiseren. De overige gebouwen kunnen nog tot 2022 gebruikt worden door het VLIZ. Om de toegankelijkheid tot de nieuwe site te optimaliseren en het bestuursgebouw Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum goed te kunnen ontsluiten, zal de Wandelaarskaai opnieuw worden ingericht. (LBB)