Elf miljoen euro voor uitbreiding warmtenet

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein beslist om ruim 11 miljoen euro uit het Klimaatfonds toe te kennen voor de uitbreiding van het warmtenet van Beauvent cvba in Oostende. Het warmtenet vertrekt vanuit de industriezone Plassendale en krijgt vertakkingen naar bijna het volledige grondgebied van de stad. Hierdoor zullen in de toekomst meer dan 3.000 woningen kunnen verwarmd worden met groene warmte. Ook heel wat bedrijven sluiten aan op het warmtenet. Vanaf begin volgend jaar zal verbrandingsoven IVOO via het eerste deel van het warmtenet warmte kunnen leveren aan onder meer Daikin en aan het AZ Damiaan. Maar om het warmtenet van Beauvent cvba verder uit te rollen over Oostende is verdere ondersteuning noodzakelijk. Die komt er nu. Er zijn verschillende vertakkingen voorzien. In totaal zal er tegen 2023 meer dan twintig kilometer buizen worden aangelegd. (LBB)