Eindelijk nuttige invulling voor Co-center

LEEGSTAAND PAND OMGEBOUWD TOT 57 ASSISTENTIEFLATS

In het voormalige Co-center komen 57 assistentieflats.
Foto's Benny Proot In het voormalige Co-center komen 57 assistentieflats.
'Coost', zo heet het project met assistentiewoningen in het voormalige Co-center. De plannen zijn er al sinds 2015, maar de uitvoering is nu in een stroomversnelling. Er komen 57 assistentiewoningen, twee appartementen, een cafetaria en gemeenschappelijke ruimtes.

De site van het Co-center, tussen de Alfons Pieterslaan, Jules Peurquaetstraat en de Amsterdamstraat, was lange tijd een verloederde plek. Het gebouwencomplex werd er in 1928 en 1929 opgetrokken voor de S.E.O., de Coöperatieve Spaarzaamheid Economie Oostende. In de jaren 1970 ging de S.E.O in faling. In de jaren 90 was de site bekend als het Co-Center, met onder meer de Bierco. Nadat het project ten onder ging, stonden de gebouwen lange tijd leeg. In 2015 waren er plannen voor assistentiewoningen, maar ook toen bleef het lang stil. Op dit moment wordt er eindelijk gebouwd. Tegen de zomer van 2019 zouden de woningen klaar zijn. Monument Group, Eagle Fund, Declerck- Daels Architecten en Woonzorggroep GVO sloegen hiervoor de handen in elkaar.


GVO beheert ook het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Oostende. "Op weekdagen zal er een woonassistent aanwezig zijn die de bewoners kunnen aanspreken als zij gebruik willen maken van een specifieke dienst of als ze een zorgvraag hebben. Wij regelen dat, hetzij met eigen mensen, hetzij via een externe partij waar we mee samenwerken", licht Jo Craeymeersch toe. "De bewoners zullen ook voorrang hebben voor een opname in het woonzorgcentrum als de zorgvraag te groot zou worden, en er is een crisiszorg bij dringende medische problemen."

De assistentiewoningen worden verkocht voor 225.000 tot 400.000 euro.
Benny Proot De assistentiewoningen worden verkocht voor 225.000 tot 400.000 euro.

Al 10 verkocht

De woningen met één of twee slaapkamers zullen verkocht worden aan 225.000 tot 400.000 euro. Er zijn nu 10 van de 59 woningen verkocht. Ze kunnen gekocht worden als investering. "De realisatie van dit project heeft veel voeten in de aarde gehad. We hebben veel tijd gestoken in het zoeken naar betrouwbare partners. Investeerders kunnen een woning kopen als veilige investering, maar senioren kunnen ook een appartement kopen om er zelf in te wonen", legt Alexander Proot uit. "Als een investeerder hier niet zelf komt wonen, dan wordt op zoek gegaan naar een huurder. Zij betalen 40 tot 50 euro per dag, alle diensten inbegrepen."


Schepen Kurt Claeys (Open Vld) is blij dat de kankerplek verdwijnt uit de stad. "Dit is een perfecte site voor inbreiding, maar ook de invulling met assistentiewoningen is belangrijk. Dit project kan een impuls geven aan Alfons Pieterslaan. We zijn blij met deze realisatie", aldus Claeys.