Economisch Huis: "Leegstand in Oostende daalt"

De winkelleegstand is het voorbije jaar gedaald. Dat blijkt uit tellingen van Locatus. Op 1 januari 2016 bedroeg de winkelleegstand nog 10.3 procent, een jaar later 9.6 procent.

"Het aantal leegstaande handelspanden is in die periode gedaald van 224 naar 203. Dit mede dankzij de acties van het Economisch Huis, zoals de leegstandspremies en de actie 'Start to Success', waarbij leegstaande panden 'gematched' worden met starters", meent burgemeester Vande Lanotte (sp.a). Toch blijkt er nog werk aan de winkel. "Voor de Belle Epoquewijk wordt er door studenten van de Arteveldehogeschool momenteel een studie uitgevoerd naar de omgeving van de Alfons Pieterslaan, Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg. Het is de bedoeling dat dit onderzoek leidt tot een concreet actieplan voor het shoppinggebeuren", verduidelijkt Sabine Friederichs, voorzitter van het Economisch Huis. Volgens de meest recente tellingen van Locatus telde Oostende op 1 januari 2017 exact 2.113 handelspanden, 65 minder dan een jaar voordien. Daartoe behoren onder meer 570 horecapanden. Per 1.000 inwoners zijn er in Oostende nu 29,9 handelspanden. Per 100 winkels zijn er 66,8 horecazaken. Interessante is ook op te merken dat Oostende 27,3 procent ketenwinkels telt en 72,7 procent zelfstandigen . (TVA)