Daikin verlaagt productiecapaciteit: “Volledige sluiting van bedrijf zou zeer drastisch zijn”

Oostende Daikin
Benny Proot Oostende Daikin
Daikin Europe heeft de productie in de fabriek in Oostende terug opgestart. De directie had deze gedurende twee dagen opgeschort om samen met de medische dienst strengere maatregelen uit te werken voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers. Vanaf komende week wordt de capaciteit van de productie gehalveerd.

In overleg met de sociale partners besliste Daikin over te gaan tot het halveren van de capaciteit van de productie vanaf volgende week maandag door gebruik te maken van technische werkloosheid. “Medewerkers van de betrokken productielijnen zullen in twee groepen week om week aan de slag zijn, waardoor we voor een spreiding van de aanwezigheid zorgen. Dit zal ook noodzakelijk zijn omwille van de vermindering van toelevering van onderdelen van een aantal leveranciers”, geeft HR-directeur Hilde Goossens mee. “Voor ons is de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers van primordiaal belang. We willen dan ook samen met de sociale partners de nodige maatregelen blijven overleggen.” Eerder was er ongerustheid gerezen bij de personeelsleden. “En die bezorgdheden nemen we ernstig”, zegt Goossens. “We nemen alle mogelijke maatregelen, maar trachten ook om de productie en de tewerkstelling te vrijwaren. Dit is dan ook een duurzame garantie op inkomen op een moment dat mensen het al zo moeilijk hebben. Een bedrijf volledig sluiten is een zeer drastische en moeilijke beslissing. Zo riskeer je weken - of zelfs langer - te moeten sluiten. Medewerkers komen in zo’n geval langdurig op werkloosheid, met onder meer verlaagde inkomens als gevolg. Wij bevinden ons in een positie waarin we dat vooralsnog kunnen vermijden.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Daikin heeft sinds woensdagmiddag samen met de sociale partners en een aantal vrijwilligers verstrengde veiligheidsmaatregelen in de fabriek ingevoerd. De directie evalueert elke maatregel in nauw overleg met de bedrijfsarts en haar team om zo een maximale veiligheid voor de medewerkers in hun uiteenlopende activiteiten te garanderen.  “We staan ook in nauw contact met de overheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De ‘social distance’ van anderhalve bij het kruisen van elkaar blijft de belangrijkste uitdaging. Zo werden de werkposten zodanig ingericht dat de arbeiders zich voldoende ver van elkaar bevinden”, vervolgt Goossens. “Eén van de suggesties van het Vlaams Agentschap hierbij is de ‘rug-rug-kruising’. Verder zijn er nog een hele reeks ingrepen om zowel de persoonlijke- als groepshygiëne te verbeteren, zoals het toevoegen van extra hygiëne-instructies. Vrijwilligers stelden ook pakketjes samen met hierin nog extra persoonlijk hygiënemateriaal, zoals bijvoorbeeld handschoenen, die de arbeiders bij aanvang van hun shift kregen.” Er werden ook extra poetshulpen ingeschakeld om de verschillende zones te reinigen.

Mondmaskers voor ziekenhuizen

Daikin zal vanaf maandag basismondmaskers ter beschikking stellen voor de medewerkers voor tijdens hun shift. De overschot wordt weggeschonken. “Gezien het nijpend tekort aan medische mondmaskers zal Daikin ook duizend medische mondmaskers overdragen aan het verplegend personeel van twee ziekenhuizen in Oostende, namelijk AZ Sint-Jan en AZ Damiaan.” Als besluit meldt Daikin dat er geen nieuwe coronabesmettingen bij haar medewerkers is vastgesteld. Vorige week waren er twee geïnfecteerde medewerkers.