Budget van 2018 in cijfers

Oostende verwacht voor volgend jaar 159,9 miljoen euro aan inkomsten. De grootste inkomsten komen uit de opcentiemen onroerende voorheffing (47,4 miljoen euro), de opcentiemen personenbelasting (16,4 miljoen euro), de belasting uit tweede verblijven (9,3 miljoen euro) en het Gemeentefonds (37,1 miljoen euro). Daartegenover staat voor 146,9 miljoen euro aan uitgaven. Die gaan voornamelijk naar personeel, pensioenen, politie, Sociaal Huis, brandweer, Toerisme Oostende en het Economisch Huis. Het investeringsbudget bedraagt 24 miljoen euro. De schuld blijft volgens de stad onder de 100 miljoen euro. De netto-schuld staat op 99,8 miljoen euro. De reserve bedraagt 3,9 miljoen euro.


Volgens oppositiepartij Groen stijgt de schuld in 2018 echter naar 105.268.907,69 euro. "In werkelijkheid telt Vande Lanotte sinds 2016 enkele schulden niet meer mee, die vroeger wel nog werden meegeteld. Zo is het niet moeilijk om je doelstelling te halen", zegt Wouter De Vriendt. "Het gaat om de schulden tegenover derden. Dat zijn leningen voor bijvoorbeeld het OCMW of de Autonome Gemeentebedrijven, maar die wel degelijk door de stad zijn aangegaan bij een bank en terugbetaald moeten worden." (LBB)