Britten willen Belgische visserij in Britse wateren inperken

De Britse regering wil een einde maken aan de afspraken waarmee Europese vissers in de buurt van de kust van Groot-Brittannië mogen vissen. De opzegging komt er door de Brexit.

De conventie van Londen laat vissers uit Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Duitsland, Ierland en Nederland toe te vissen in de zone tussen 6 en 12 nautische mijl voor elkaars kusten. Het akkoord gaat verder dan de Europese regels, waarbij dit pas mogelijk is vanaf 12 nautische mijl of ongeveer 22 kilometer. Door het akkoord op te zeggen, kunnen vissers uit de vijf andere landen dus niet meer vissen in die zone voor de Britse kust.


Anderzijds verliezen de Britse vissers dat recht voor de kust van de vijf andere landen. De visserijconventie werd in 1964 getekend, zeven jaar voordat Groot-Brittannië lid werd van de Europese Unie. De Brexit kan grote gevolgen hebben voor de Belgische visserij drie vierde van de vissersschepen vaart regelmatig richting Britse wateren.

Het gaat om een intentie

Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale, was gisteren niet verrast door de aankondiging. "Het gaat om een intentie. We hadden dit wel verwacht. Er leeft dan ook al langer ongerustheid in de visserijsector over de Brexit. Het gaat om de helft van onze omzet die zo getroffen kan worden", vertelt Brouckaert.


"We wisten dat dit zou deel uitmaken van de onderhandelingen. We zullen het nu verder opvolgen. Het is moeilijk om in te schatten wat de impact zal zijn. Het Europese visserijbeleid is een complex gegeven. (LBB)