Bouw maritiem onderzoekscentrum gestart

NIEUW HOOFDSTUK VOOR GREENBRIDGE MET INVESTERING VAN 28 MILJOEN EURO

Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en minister Ben Weyts (N-VA) geven het startschot voor de bouw.
Timmy Van Assche Burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en minister Ben Weyts (N-VA) geven het startschot voor de bouw.
De bouw van een nieuw maritiem onderzoekscentrum bij wetenschapspark Greenbridge is officieel van start gegaan. Tegen halfweg 2018 moet het gebouw er staan, vanaf 2020 zal het centrum operationeel zijn. "Dit is het startschot voor de verdere ontwikkeling van het wetenschapspark", stelt Ann De Paepe van UGent.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zakte gisteren naar Oostende af om er aan de zijde van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) de spade in te grond te steken. Een verplicht ceremonieel nummer, maar wel eentje dat een belangrijk startschot betekent voor de verdere ontwikkeling van wetenschapspark Greenbridge, op de terreinen van industriepark Plassendale 1. Concreet komt er een ultramodern maritiem onderzoekscentrum, waar studies zullen worden verricht naar de invloed van golven, getijden en wind op schepen en constructies op zee. De Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent pompen samen met de Vlaamse overheid maar liefst 28 miljoen euro in het project. "Het verzekeren van de toegankelijkheid van onze havens voor steeds groter wordende schepen is cruciaal voor onze economische positie", meent minister Weyts. "Voor bouwers van windmolens, offshore engineering en ontwikkelaars van golf- en getijdenenergie biedt dit nieuw maritiem onderzoekscentrum heel wat mogelijkheden. Bouwrisico's op zee worden beperkt en bedrijven zullen sneller kunnen reageren op ontwikkelingen in de markt."

De buitenkant (boven) en de binnenkant (onder) van het nieuw maritiem onderzoekscentrum.
Benny Proot De buitenkant (boven) en de binnenkant (onder) van het nieuw maritiem onderzoekscentrum.

Sleeptank

In het onderzoekscentrum in de Esperantolaan - het gebouw zelf kost 18,9 miljoen euro - komen een grote sleeptank en een golfbak. De sleeptank, met een prijskaartje van 3,3 miljoen euro, is 174 meter lang en 20 meter breed, en wordt gevuld met 1 meter water. Hiermee wordt het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep en beperkt water onder gecontroleerde omstandigheden beproefd. Het laat tests toe met schaalmodellen tot acht meter, waardoor de testresultaten veel accurater zijn. Momenteel werkt het Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium in Antwerpen met een sleeptank die al dateert van 1992. Ze werd gebouwd voor het testen van schepen met een lengte tot 200 meter, maar vandaag zijn er schepen tot 400 meter lang die onze havens aandoen en ook de schaalmodellen, die men bij de onderzoeken gebruikt, worden groter.

Benny Proot

Golfbak

De golfbak, 'Coastal and Ocean Basin' genaamd, is een grote betonnen constructie met water, waarin op een gecontroleerde manier golven, stromingen en wind opgewekt kunnen worden. Dit onderdeel kost 5 miljoen euro. De bak is dertig op dertig meter groot en bijna anderhalve meter diep. Hierin worden bijvoorbeeld schaalmodellen van offshore installaties, constructies voor kustbeveiliging, vlottende windturbines of golfenergieconvertoren geplaatst en wordt hun ontwerp en gedrag onder invloed van golven, stromingen en wind bestudeerd. Alles samen moet dit project de nodige stimulans geven aan Greenbridge, dat in 2006 opende.


"De onderzoekssite nam aanvankelijk niet de hoge vlucht die we verwachtten", bemerkt Ann De Paepe, rector van UGent. "We zochten naar een bijkomende profilering. We hebben het niet ver gezocht: van 'green' gingen we naar 'blue' (van bijvoorbeeld windturbines en zonnepanelen naar de hernieuwbare energie opgewekt door wind, golven en getijden op zee, red.). Dit nieuwe centrum moet een hefboom vormen naar extra activiteiten en de verdere ontwikkeling van Greenbridge. Bij het nieuwe maritiem centrum betrekken we ook het VLIZ, ILVO en de Oostendse haven. We hebben nog grootse plannen en werken aan een nieuw verhaal."


De bouw van het centrum moet tegen medio 2018 afgerond zijn, waarna de twee installaties kunnen worden opgebouwd. Vanaf 2020 moeten de eerste onderzoeken plaatsvinden.