Bedienden De Lijn protesteren tegen centralisatie

Onder het motto "is er nog een stoel vrij" protesteerden de bedienden van De Lijn tegen de reorganisatie.
Timmy Van Assche Onder het motto "is er nog een stoel vrij" protesteerden de bedienden van De Lijn tegen de reorganisatie.
Voor het depot van De Lijn in de Nieuwpoortsesteenweg kwamen tientallen bedienden van de vervoersmaatschappij bijeen voor een protestactie.

De Lijn wil evolueren naar een centraal aangestuurde organisatiestructuur, waarbij de vijf provinciale entiteiten verdwijnen.


"Een stoel voor iedereen", luidde het motto. "Een groot deel van de bevoegdheden verschuift naar de hoofdzetel in Mechelen, waardoor veel werknemers mogelijk moeten verhuizen. In het voorstel zou ook meer dan een zesde van de bediendejobs wegvallen, goed voor zo'n 300 voltijdse equivalenten. Het werk vermindert echter niet.", vertelt Alain Haegheman (ACV), bijgestaan door Geert De Rous (ACLVB) en Guido Steelandt (ACOD). "Bovendien vallen heel wat functies weg waardoor de bedienden opnieuw moeten solliciteren voor nieuwe functies."

"Noodzakelijk"

De Lijn reageert. "De reorganisatie is noodzakelijk met het oog op de liberalisering van de markt in 2020", meent woordvoerster Inge Debruyne. "We moeten efficiënter werken om te kunnen concurreren met de privésector. De basisbereikbaarheid komt vooraan te staan. Bepaalde functies blijven lokaal behouden, maar die oefening is nog niet afgerond. We blijven ijveren voor een goeie balans tussen werk en privé wat betreft mogelijke verplaatsingen." In Oostende werken 130 bedienden en 70 technici.


Reizigers ondervonden geen hinder door de actie, die een uur duurde. (TVA)