Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid, wordt ontbonden voor meer transparantie

Björn Anseeuw
Benny Proot Björn Anseeuw
Het Autonoom Gemeentebedrijf Grond- en Bouwbeleid, kortweg het AGGB, houdt op te bestaan en wordt ontbonden. Hiermee wil Stad Oostende transparanter en efficiënter werken. Momenteel zijn er 11 miljoen euro schulden bij AGGB.

De gemeenteraad van Oostende heeft de ontbinding van AGGB goedgekeurd. “In het bestuursakkoord werd afgesproken om de Autonome Gemeentebedrijven door te lichten met het oog op transparantie en een efficiënte werking, zonder daarbij te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening. De ontbinding van het AGGB past binnen deze doelstelling”, laat schepen Björn Anseeuw (N-VA) weten. De voorbije jaren werden heel wat grote projecten zoals de bouw van de Astropolis gerealiseerd binnen AGGB, waardoor de kosten ook niet op het stadsbudget stonden. Die schulden werden dan vaak ook niet meegenomen in het financiële plaatje van de stad, maar zijn ondertussen wel al opgelopen tot 11 miljoen euro. Nancy Bourgoignie (sp.a-stadsmakers) vroeg zich af waarom de ontbinding geagendeerd wordt zonder te weten hoeveel schulden overgaan naar de stad. “Het was misschien beter geweest om een vereffenaar aan te duiden zodat je wist hoeveel schulden er overgaan naar de stad”, merkte Bourgoignie op.

Volgens schepen Björn Anseeuw zal het eindsaldo echter pas duidelijk zijn na de vereffening. Volgens de schepen was het dringend tijd om in te grijpen. “AGGB was opgericht om tijdelijk te bestaan. De bedoeling was om het schuldenpakket af te bouwen door de verkoop van heel wat activa, maar dit werd halverwege de vorige legislatuur losgelaten voor enkele grote projecten zoals de aankoop van Hotel Terminus en de bouw van Astropolis. Dit heeft de schuldenlast flink doen toenemen. Wat betreft die verkopen zijn er vertragingen opgelopen waardoor er minder inkomsten binnen kwamen dan voorzien. Deze keuzes uit het verleden zorgen voor een precaire financiële situatie. Daarom kiezen we nu voor een ontbinding. We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid op een zo gunstig mogelijke manier, maar het hangt inderdaad een kostenplaatje aan vast. We moeten door de zure appel heen bijten. Er zijn wel nog inkomsten die nog moeten binnenkomen. Als dat na de ontbinding is, dan komen deze op de stadsrekening terecht.”