Automobilisten negeren eenrichtingsverkeer, dus legt stad voetbalveldje aan op straat

Dit pannaveldje moet het verkeer tegen houden in de Blauwborststraat in Oostende
Benny Proot Dit pannaveldje moet het verkeer tegen houden in de Blauwborststraat in Oostende
Wat doe je als stad wanneer autobestuurders het bord met eenrichtingsverkeer negeren? Extra politiecontroles inlassen? Betonblokken plaatsen? Nee, in Oostende liet schepen Björn Anseeuw (N-VA) een voetbalveldje aanleggen, pal in het midden van de straat. 

In de recente woonwijk Baanhof, op het einde van de Gistelsesteenweg, maakten steeds meer bewoners melding van autobestuurders die het verkeersbord negeren dat eenrichtingsverkeer aanduidt. Het bord staat op het kruispunt van de Blauwborst- en de Houtsnipstraat. Enkel vanuit die laatste straat mocht je de Blauwborststraat inrijden. Op een heel korte uitloper van de straat mocht je alleen in één richting. Maar nu kan niemand er nog door en moeten bewoners omrijden. De reden: een voetbalveldje dat het stad te midden van het stukje straat liet aanleggen, nadat veel bewoners tegen de richting in reden.

Proefperiode

Schepen Anseeuw verduidelijkt de ingreep. “Ik ontving heel wat meldingen van ongeruste bewoners over het negeren van het eenrichtingsverkeer. Sommigen zagen het blijkbaar niet zitten om de rond te rijden, wat nochtans verplicht is. Het profiel van de straten in de woonwijk is smal, waardoor er op verscheidene plaatsen eenrichtingsverkeer geldt. Nu, als je niet in de wijk moet zijn, kom je er ook niet. Bovendien is het een jonge, groene wijk en moeten we aan de veiligheid van spelende kinderen denken.” 

“Het is evenwel niet praktisch om daar extra politiecontroles in te lassen. En lelijke betonblokken plaatsen, dat is ook geen zicht, hé. Dus koppelen we het nuttige aan het aangename en installeerden we er een pannaveld, een omheind voetbalveldje. Zo kunnen de kinderen en jongeren uit de buurt er spelen. Let wel: het gaat om een proefperiode. Na een evaluatie bekijken we of een permanente knip van de straat nodig is.”