7 van de 10 daklozen van Huis Gerard huren nu eigen plek

OCMW-voorzitster Vanessa Vens en coördinator Ludo Van Gheluwe met twee van de huidige bewoners.
BBO OCMW-voorzitster Vanessa Vens en coördinator Ludo Van Gheluwe met twee van de huidige bewoners.
Zeven van de tien daklozen die in doorstroomwoning Huis Gerard in de Goedheidstraat verbleven, huren nu een flat of woning. OCMW-voorzitster Vanessa Vens (sp.a) is erg tevreden met het resultaat van het pioniersproject.

"We hoopten dat de helft van de bewoners hun leven weer op de rails zou krijgen. Het zijn er meer geworden", stelt ze. In juli 2017 nam stad Oostende de daklozenopvang Huis Gerard over van dokter Gerard Daniels. De werkmethodes werden aangepast. "Wie in Huis Gerard verblijft, maximaal een jaar , betaalt maandelijks 400 euro huur. Dat geld wordt opzijgezet en komt opnieuw vrij op het moment dat ze zelf een woning kunnen huren. Zo hebben ze een buffer bij financiële problemen", stelt Vens. Intussen brengen de bewoners hun paperassen op orde en krijgen ze vorming over zelfstandig leven. "Zeven bewoners hebben intussen de overstap naar het reguliere huurcircuit gemaakt. Bij drie anderen werkte het project niet en is de samenwerking stopgezet. Zij werden opnieuw naar de reguliere daklozenopvang verwezen. Wie hier wil verblijven, moet de juiste intenties hebben", aldus Vens.


Ook op dit moment verblijven acht daklozen in Huis Gerard. Philip (62) is er een van. "Ik sliep 14 maanden lang in 't Bosje (Maria-Hendrikapark, red.) omdat ik mijn huishuur niet meer kon betalen. In Huis Gerard kan ik mijn leven opnieuw zinvol invullen en ik los mijn schulden stelselmatig af. Daarna hoop ik hier te kunnen vertrekken." (BBO)