"Verpleegsters sjoemelden met getuigschriften"

PATIËNTE DIENT KLACHT IN VOOR FRAUDE VIA SYSTEEM VAN DERDEBETALERS

Nicole Lust (66) vond naar eigen zeggen bewijzen van de fraude nadat ze de getuigschriften opvroeg bij Bond Moyson.
Foto Benny Proot Nicole Lust (66) vond naar eigen zeggen bewijzen van de fraude nadat ze de getuigschriften opvroeg bij Bond Moyson.
De 66-jarige Nicole Lust beschuldigt drie thuisverpleegsters van een Oostendse groepspraktijk van fraude met getuigschriften. "Als dit klopt, wordt hier zeker vervolg aan gegeven", zegt Erik Rossignol van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De praktijk ontkent alles en zal klacht indienen voor laster en eerroof.

Nicole had in oktober vorig jaar een wonde aan het oor met een bacteriële infectie. "Drie thuisverpleegsters kwamen mij twee keer daags verzorgen, drie weken lang. Ze kwamen om de beurt, maar de wonde was al genezen na twee dagen. Ik vertelde hen dat langskomen niet meer nodig was. Uiteindelijk zijn ze slechts vijf keer langsgekomen, maar toch dienden ze veel meer verzorgingen in bij het ziekenfonds. Bovendien werden bezoeken in de week ingevuld op weekenddagen, want op die dagen wordt men beter vergoed. Ik was niet eens thuis in die weekends", zegt Nicole.

Te veel huisbezoeken

De vrouw was vroeger zelf verpleegkundige en licentiaat in de biomedische wetenschappen. "Omdat ik het wereldje ken, vermoedde ik snel dat er meer aan de hand was. Omdat de groep werkt met het systeem van de derdebetaler kreeg ik geen getuigschrift, maar werd het getuigschrift rechtstreeks ingediend bij het ziekenfonds. Toen ik zelf de Bond Moyson contacteerde, kreeg ik na veel vijven en zessen toch het getuigschrift van verstrekte zorg te zien. Het aantal consultaties komt geenszins overeen met mijn ervaringen", aldus Nicole. Zelf heeft ze het over vijf effectieve bezoeken, de Bond Moyson meent zeven, waaronder in het weekend. Een van de thuisverpleegsters heeft het zelfs over veertien huisbezoeken. "Als ik had willen frauderen, had ik gewoon die drie weken volledig ingevuld. Want dat stond in het doktersvoorschrift", klinkt het bij een van de thuisverpleegsters.


De Bond Moyson mailde Nicole na haar klacht dat het RIZIV de zaak niet zou onderzoeken omdat de omvang niet groot genoeg is. "Onbegrijpelijk", reageerde ze toen. Ze diende klacht in bij de politie en mailde ook naar staatssecretaris voor Fraudebestrijding Tommelein. Het RIZIV valt alvast uit de lucht. "In tegenstelling tot wat de dame is meegedeeld zijn wij niet op de hoogte van de feiten. Wij zullen ze meteen onderzoeken om na te gaan of de klacht gegrond is. Als blijkt dat prestaties aan weekendtarief zijn aangerekend terwijl ze niet verricht waren tijdens het weekend, dan blijft dit incident zeker niet zonder gevolg", reageert Erik Rossignol van het RIZIV.

Tientallen euro's

Nicole legt uit waarom ze klacht indiende, want voor haar eigen situatie verandert er niets. "Het systeem van derdebetalers zorgt ervoor dat ik de fraude niet in mijn eigen portefeuille voel. Het is de belastingbetaler die opdraait voor dergelijke praktijken. Ik heb hier niets mee te winnen, al vind ik dat anderen op de hoogte mogen worden gebracht. Ik kan me voorstellen dat dit niet de eerste keer was. Het ging nu slechts om enkele tientallen euro's. Maar dat bedrag kan misschien sterk oplopen", besluit Nicole.

Correct

De thuisverplegers ontkennen de fraude. "De bewijzen liggen hier zwart op wit. Alles is correct verlopen want sjoemelen met het invulsysteem is haast niet mogelijk. Wij staan recht in onze schoenen en zullen bovendien klacht indienen voor laster en eerroof", klinkt het bij de praktijk verpleegkundigen in kwestie.