"Parkeren in stad is onbetaalbaar"

ENQUÊTE 'KOM UIT JE SCHELP' LEGT GROOTSTE VERZUCHTINGEN OOSTENDENAARS BLOOT

Auto's schuiven aan in de binnenstad, om een parkeerplaats te vinden.
Benny Proot Auto's schuiven aan in de binnenstad, om een parkeerplaats te vinden.
37 procent van de Oostendenaars is totaal niet tevreden over het parkeren in Oostende. Dat is een van de vaststellingen uit de enquête 'Kom uit je schelp'. Weinig verrassend, maar een duidelijk signaal aan het stadsbestuur. Ook kinderopvang en verkeersveiligheid scoren minder goed. Positief is dan weer wel dat 74 procent van de inwoners graag in Oostende woont.

De stad selecteerde alvast enkele thema's waarop ze prioritair zullen inzetten.

Zoals de elektronische borden aangeven, zijn er nauwelijks nog parkeerplaatsen vrij.
Benny Proot Zoals de elektronische borden aangeven, zijn er nauwelijks nog parkeerplaatsen vrij.

Parkeren

Slechts 11 procent van de Oostendenaars is tevreden over het parkeren in Oostende, tegenover 37 procent die totaal niet tevreden is.


"Als we naar de onderliggende redenen kijken, dan zien we vooral dat de Oostendenaar parkeren in zijn stad te duur vindt. 59 procent geeft aan dat het niet betaalbaar is. 28 procent vindt ook dat er buiten het seizoen te weinig parkeerplaats is. Dat cijfer loopt zelfs op tot 71 procent binnen het zomerseizoen", zegt Pieter Vanleenhove van WES, die het onderzoek begeleidt.

Vrijetijdsvoorzieningen

Over het algemeen is de Oostendenaar tevreden over de vrijetijdsvoorzieningen in de stad. Op het vlak van cultuur bekoelt de vreugde weliswaar en zegt 25 procent dat ze helemaal niet akkoord gaat met de stelling dat het aanbod voldoende afgestemd is op hen. Vooral de uitgaansmogelijkheden voor jongeren scoren slecht. 38 procent vindt dat er onvoldoende zijn.

Buurtcontacten

72 procent van de mensen woont graag in hun buurt. Zo'n 45 procent is ook uiterst tevreden over het buurtgevoel en 51 procent zegt goede contacten te hebben met de buren. 46 procent geeft aan dat mensen uit hun buurt bereid zijn om buren te helpen.

Politie

68 procent geeft een positieve score als hen gevraagd wordt of ze zich in het algemeen veilig voelen in Oostende. Daartegenover staat wel dat 32 procent aangeeft dat ze 's nachts vermijden om op straat te komen in het centrum van Oostende. 54 procent zegt ook onvoldoende contact te hebben met zijn wijkagent.

Voetpaden

Over het algemeen is de Oostendenaar als wandelaar meer tevreden dan als fietser. Een relatief groot deel, zo'n 34 procent, is helemaal niet tevreden over de staat van de voetpaden in Oostende.

Fietspaden

29 procent geeft aan tevreden te zijn als fietser, tegenover 50 procent als wandelaar. Toch zijn de inwoners over het algemeen meer tevreden over de staat van de fietspaden in de buurt. Ongeveer een derde geeft zelfs aan heel tevreden zijn over de staat van de fietspaden. 31 procent zegt wel dat er te weinig fietsenstallingen zijn, waar ze hun fiets veilig kunnen stallen. 43 procent vindt het ook onaangenaam fietsen op de grote verkeersassen, zoals de Torhoutsesteenweg.

Afval - meeuwen

Maar liefst 52 procent geeft aan in het voorbije jaar in heel sterke mate overlast gehad te hebben van meeuwen die vuilniszakken kapot pikken. Dat cijfer toont aan dat het een groot probleem blijft in de stad. Als het gaat over mogelijke oplossingen, dan zijn de mensen vooral gewonnen voor de ondergrondse container (56 procent), maar reageren ze ook positief op een persoonlijke plastieken afvalcontainer (52 procent) en op de haken (46 procent).

Hondenpoep

73 procent van de mensen die deelnamen aan de enquête wil dat er strenger gecontroleerd wordt op hondenpoep.

Kinderopvang

"40 procent van de totale groep vindt dat er te weinig kinderopvang is in de stad. Als de groep 25 tot 35 jaar, die meestal kleine kinderen hebben, apart bekeken wordt, dan gaat het al over 57 procent", zegt Vanleenhove.