"Oprit te klein én straten te smal"

BEWONERS VERKAVELING PRINS ROSE KLAGEN SCHRIJNEND GEBREK AAN PARKEERPLAATSEN AAN

De bewoners van de pas gebouwde woningen in de verkaveling Prins Rose klagen over het schrijnende gebrek aan parkeerplaatsen. Oppositiepartij Groen steunt de buurt en wil er een woonerf van maken. Schepen Kurt Claeys (Open Vld) zoekt naar oplossingen.

De nieuwe verkaveling Prins Rose in Stene werd in oktober 2007 goedgekeurd en telt precies 284 woningen. De meeste daarvan zijn al afgewerkt en de bewoners nemen zachtjes aan hun intrek in hun nieuwe woonst. Toch duiken nu al problemen op: er is een groot tekort aan parkeergelegenheid. Omdat er wettelijk gezien vier meter doorgang voor de brandweer nodig is, kan niet in de smalle straten geparkeerd worden. Vooral in de Emile Roosestraat zijn de opritten wel erg kort en staan wagens - niet eens van de grootste - voor een flink stuk op het voetpad.

"Zijdelings parkeren langs de straat mag niet. Er zijn ook geen aparte, collectieve parkeerplaatsen", vertelt buurtbewoner Johan Sanders. "De politie doet haar ronde, maar schrijft geen boetes uit." Wijkbewoner Arne bevestigt. "Wie een diepe oprit heeft, kan om het probleem heen. Maar heb je bezoek, dan is er geen plaats om je auto te zetten." Ook de verkaveling Baanhof, langs de Gistelsesteenweg, kampt met een soortgelijke problematiek.

Oppositiepartij Groen trekt mee aan de alarmbel. "Hier koos men niet voor collectieve parkings mét smalle straten. Het groot aantal woningen en smalle straten aan de rand is om problemen vragen. Deze verkaveling is niet goed doordacht en had eigenlijk nooit een vergunning mogen krijgen", is Wouter De Vriendt (Groen) hard. "De bewoners en de woonkwaliteit zijn het slachtoffer. Ons idee is om van de wijk een woonerf te maken. Dat betekent dat de bewoners en fietsers de straat kunnen gebruiken en voetpaden idealiter niet langer nodig zijn. Dan kan je parkeren in de straat op aangeduide plaatsen en win je aan straatbreedte. Aan een kant heb je dan parkeerruimte én de brandweer kan reglementair passeren. Ook eenrichtingsverkeer in de straten is nodig. Eventueel kunnen enkele loten opgegeven worden om het parkeerprobleem op te lossen. Hoe dan ook, het stadsbestuur moet met de bewoners in dialoog gaan en we suggereren het Stadsatelier hierbij te betrekken. Want door de komst van appartementen in de buurt zal het probleem verergeren."

Oplossingen

Projectontwikkelaar Bostoen, die bijna alle woningen ontwikkelde, zegt niet op de hoogte te zijn van het parkeerprobleem. "We hebben geen signalen ontvangen. De verkaveling gebeurde in overleg met het stadsbestuur en is conform de wettelijke verplichtingen." Schepen Kurt Claeys (Open Vld), die nog niet in functie was toen de verkaveling werd goedgekeurd, zoekt nu naar een oplossing. "Ik begrijp de vraag van de bewoners en ken het probleem. Bovendien hebben veel bewoners meer dan één wagen. We starten bewonersvergaderingen op, analyseren het probleem en zullen ten laatste binnen zes maanden oplossingen formuleren. We zouden er een woonerf van kunnen maken, maar moeten de voorwaarden en mogelijkheden onderzoeken. We zullen geen groenzones opofferen, want er is een verplichte verhouding tussen bebouwing en groen. Wat betreft de korte opritten, dat moet je als koper vooraf wel weten, natuurlijk."

De auto's van de bewoners staan noodgedwongen voor de helft op het voetpad en als er auto's op straat staan, dan kan de brandweer niet meer passeren.
Benny Proot De auto's van de bewoners staan noodgedwongen voor de helft op het voetpad en als er auto's op straat staan, dan kan de brandweer niet meer passeren.