"Maak van jezelf geen potentieel slachtoffer"

POLITIE GEEFT RAAD NA 4 DIEFSTALLEN MET GEWELD IN 5 DAGEN

Korpschef Philip Caestecker.
JVK Korpschef Philip Caestecker.
De zomervakantie is amper begonnen of op het grondgebied van Oostende werden sinds het weekend al 4 diefstallen met geweld en enkele pogingen genoteerd. Drie vrouwen werden er beroofd van hun handtas. De politie waarschuwt dan ook: "Toon juwelen niet te opzichtig", zegt korpschef Philip Caestecker. "En bovenal: bel áltijd metéén de politie. We pakken ze vaker op dan gedacht."

Sinds de start van de zomervakantie afgelopen weekend telde de politie al diverse feiten van diefstallen met geweld waarbij de overvallers het gemunt hebben op handtassen en juwelen en van gauwdiefstallen en pogingen. Op maandag werd een 89-jarige vrouw in het Leopoldpark overvallen en beroofd van haar handtas.


Dinsdag kwam een andere vrouw melding doen van een gelijkaardig feit, ook gepleegd op maandag en allicht door dezelfde dader. En woensdag werd een 30-jarige vrouw met geweld overvallen in de Londonstraat.


Het goede nieuws is: twee van de drie daders konden na een klopjacht meteen gearresteerd worden.


Korpschef Philip Caestecker is tevreden dat de dieven snel gearresteerd konden worden. "Maar dat hangt vooral af van de slachtoffers", zegt hij.

"Meteen 101 bellen"

"Als je iets overkomen is, bel áltijd en metéén de politie. Mensen gaan er soms vanuit dat ze in de 101-centrale toch niet weten waar onze ploegen zitten maar het tegendeel is waar: zij kunnen de dichtstbijzijnde ploeg meteen ter plaatse sturen. En als het kan, kunnen álle beschikbare ploegen op dat moment ter plaatse gaan. Dat hangt af van de drukte uiteraard. Maar als er hypothetisch gezien 10 ploegen beschikbaar zijn zullen er ook 10 ter plaatse gaan. Mits een persoonsbeschrijving, hoe summier of uitgebreid ook, pakken we veel meer dieven dan mensen denken." Dat bleek zowel zondag als maandag toen de twee daders na een lange achtervolging door verschillende ploegen ingerekend konden worden. De minieme persoonsbeschrijvingen qua uiterlijk, een opvallende wond aan het voorhoofd of drager van een rugzak bleken voldoende.

Niet opzichtig

De verschillende feiten deze week alleen al geven een vertekend beeld, want de cijfers van diefstallen met geweld zijn dalend in Oostende. "Sinds 2011 zijn het aantal feiten met 42% gedaald", stelt korpschef Caestecker. "In 2015 en 2016 telden we met 92 en 96 ongeveer hetzelfde aantal, maar in 2011 en 2012 hadden we nog 181 en 142 feiten. We zetten er dus erg hard op in, maar uiteraard is elk feit te veel."


"Het is wel een gegeven dat dit een fenomeen is dat vaak zomer-gebonden is. Mensen zijn lichter gekleed, gaan vaker en later op stap en hun juwelen en handtassen zijn vaak veel meer zichtbaar voor potentiële daders. Daarom geef ik aan iedereen als raad mee om je daarvan bewust te zijn. Maak van jezelf geen potentieel slachtoffer. En stop nooit dure zaken in je handtas. Ik schrik er vaak van hoeveel cash geld mensen kwijt zijn bij een diefstal. Al deze tips kunnen helpen", besluit Caestecker.