"Fusioneren? Geen sprake van"

ENKEL IN OOSTENDE EN KOKSIJDE ZIJN DE BURGEMEESTERS VOORSTANDER

Janna Rommel-Opstaele, burgemeester middelkerke
PVBN Janna Rommel-Opstaele, burgemeester middelkerke
In een nieuwe studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (Vives) wordt een voorstel naar voren geschoven om het aantal West-Vlaamse gemeenten te verminderen van 64 tot 27. De gemeenten in onze regio zijn bijna allemaal tegen een fusie. Enkel in Oostende en Koksijde zijn de burgemeesters voorstander.

Van "belachelijk" tot "te gek voor woorden". De burgemeesters uit de regio winden er geen doekjes om. Bijna allemaal zien ze een fusie niet zitten. Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (Vives) heeft in een nieuwe studie een voorstel uitgewerkt op basis van de dagelijkse pendelbewegingen tussen de gemeenten.

Jean Vandecastele, burgemeester Oostende
Benny Proot Jean Vandecastele, burgemeester Oostende

Groot-Koksijde

Steve Vandenberghe, burgemeester Bredene
Benny Proot Steve Vandenberghe, burgemeester Bredene

(Koksijde - De Panne - Veurne - Alveringem)

Volgens de studie zou Koksijde een veel grotere kustgemeente worden met De Panne, Alveringem en Veurne mee aan boord. Koksijde ziet dit wel zitten en denkt ook aan Nieuwpoort om samen een sterke gemeente te vormen. "De fusiebeweging is al druk besproken in de commissie Binnenlandse Zaken tijdens de vorige regeerperiode. De fusies zijn belangrijk om de bestuurskracht te vergroten. Er is momenteel weliswaar nog geen politieke wil om dit door te drijven. Het is nu ook afwachten op het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering", zegt burgemeester Marc Vanden bussche.


Andere burgemeesters zien het voorstel minder goed zitten. "Er wordt uitgegaan van het pendelverkeer tussen gemeenten. De vraag is of dit het beste criterium is om uit te gaan van een fusie. De Vlaamse overheid wil overgaan tot een schaalvergroting om meer bevoegdheden van Vlaanderen naar de gemeenten over te hevelen, maar voor we beginnen aan de operatie moeten we weten om welke bevoegdheden dit gaat", zegt Peter Roose (Veurne plus), burgemeester van Veurne.


Ook in De Panne is Ann Vanheste (sp.a) tegen. Ze ziet het niet zitten om in zo'n grote gemeente opgenomen te worden. "Bij kleine gemeenten met enkele duizenden inwoners biedt dit misschien voordelen, maar hier niet. Wij staan nu nog dicht bij de bevolking."

Voorstellen tot fusies op basis van de pendelbewegingen TUSSEN gemeenten (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving).
Plan HLN Voorstellen tot fusies op basis van de pendelbewegingen TUSSEN gemeenten (Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving).

Groot-Oostende

Tabel HLN

(Oostende - Gistel- oudenburg)

Oostende zou zijn grondgebied ook sterk uitbreiden met Gistel en Oudenburg. Burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a) is niet noodzakelijk tegen een nieuwe fusie. "Ik ben van mening dat de fusie van de jaren zeventig voor Oostende te klein was, zeker als je ons vergelijkt met Brugge of Kortrijk", legt Vandecasteele uit. "Kleinere gemeenten hebben het moeilijk om rond te komen in deze budgettair zware tijden. Maar het antwoord op die problematiek is divers. Volgens mij wordt het voor gemeenten zelfs goedkoper als ze fuseren. Voor veel vaste kosten is de rekening voor ons hoog. Vergelijk het als de verwarmingskosten van een huis delen door het aantal inwoners ervan: met vier moet je minder betalen dan wie alleen woont. Maar als er fusies moeten volgen, moet dat goed voorbereid zijn. Nu bepalen dat die er in 2018 komen, is veel te snel. Maar als die er tegen 2024 komt, dan is er tijd genoeg om de immense politieke en administratieve operatie voor te bereiden."


Burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) van Oudenburg vindt het idee te gek voor woorden. "We zijn tegen fusies. Ik ben regelmatig in Frankrijk op verbroedering en kom in dorpjes van zo'n 600 inwoners. Zo zijn er 17.000 in dat land. Allemaal draaien ze perfect, waarom kan dat niet in België? We zijn al bezig met een intergemeentelijke samenwerking en nemen concrete initiatieven met GOIK. Met Gistel, Oudenburg, Ichtegem en Koekelare zouden we misschien één personeelsdienst kunnen vormen of onderhoud aan de wegen samen voorzien." Ook vindt Dereeper het spijtig dat Oudenburg haar historische waarde zou verliezen bij een fusie met Oostende.

Groot-Bredene

(Bredene - De Haan)

Bredene en De Haan zouden op elkaar toegewezen zijn. De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) laat er weliswaar geen twijfel over bestaan. "Een fusie met De Haan is volledig bij het haar gegrepen en totaal niet mogelijk. Ik vind dit voorstel zelfs ronduit belachelijk", zegt Vandenberghe.


Ook De Haan ziet een schaalvergroting niet zitten. "We zijn niet voor fusies. We zien nu al dat de politie- en brandweerhervorming ons enkel meer geld zal kosten", vertelt burgemeester Peter Breemersch (Bewust).

Groot-Zedelgem

(Zedelgem - Koekelare - Ichtegem)

Koekelare en Ichtegem worden aan Zedelgem gekoppeld volgens de studie. Koekelare is alvast categoriek tegen. "De fusies van de jaren zeventig zorgden voor voldoende schaalvergroting. Zo zijn we ook financieel kerngezond", zegt Patrick Lansens (sp.a). Ook de keuze om Zedelgem bij Ichtegem en Koekelare te voegen begrijpt Lansens niet. "Een pendelbeweging tussen Koekelare en Zedelgem is absurd. Je zou bij een fusie van deze drie een langgerekt gedrocht krijgen in plaats van een gesloten entiteit. Ook Ichtegem ziet de meerwaarde niet. "Gemeenten van 15.000 inwoners zijn perfect levensvatbaar. Ik zie de meerwaarde van een fusie niet in. Kijk maar naar de fusie van Eernegem en Ichtegem van de jaren zeventig. Nu hebben we alles in het dubbel", stelt burgemeester Karl Bonny (CD&V).

Groot Diksmuide

(Diksmuide, Kortemark, Houthulst)

Ook Diksmuide, Kortemark en Houthulst ontsnappen niet aan de plannen. Maar ook hier zijn er voorlopig geen voorstanders. "Met Diksmuide, Houthulst en Koekelare werken we al samen in de politiezone Polder", zegt Tom Vancoillie (Open VLD), burgemeester van Kortemark. "Bovendien is er het Westhoekoverleg, waarbij burgemeesters en OCMW-voorzitters elkaar om de twee weken ontmoeten. De fusie-oefening maken is op zich niet slecht, maar een samenvoeging moet de uitgaven en het bestuur optimaliseren en doet dat finaal niet" Kurt Vanlerberghe (sp.a) meent als plaatsvervangend burgemeester dat Diksmuide groot genoeg is om autonoom verder te opereren. "We zijn nu al de vierde grootste gemeente van Vlaanderen. In de jaren zeventig kregen we al 14 gemeenten erbij. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Ik twijfel er aan of het argument besparingen overeind blijft bij een fusie."

Groot-Middelkerke

(Middelkerke - Nieuwpoort)

Middelkerke en Nieuwpoort zouden voor een kleinere fusie moeten gaan. Toch staan ze ook hier niet te springen voor het idee. "We zijn wel voorstander om nauwer samen te werken met Nieuwpoort, maar we zijn niet overtuigd dat een fusie kostenbesparend zou werken", zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD).

Groot-Poperinge

(Poperinge - Vleteren- Lo-Reninge)

Lo-Reninge zou een nieuwe gemeente vormen met Poperinge en Vleteren. Stephan Mourisse (LVP), burgemeester van Vleteren, vindt een fusie een stap te ver. "Het gemeenschapsleven zou eronder lijden", is zijn mening.