"Er moet een infopunt komen"

OOSTENDE IS VIERDE MEEST GELIEFDE WOONPLAATS VOOR VLUCHTELINGEN

Vinous Abbas (44) begeleidt nieuwkomers bij CAW.
Foto Benny Proot Vinous Abbas (44) begeleidt nieuwkomers bij CAW.
Na Antwerpen, Gent en Leuven is Oostende de stad waar de meeste vluchtelingen komen wonen. Dat blijkt uit cijfers die de VRT kon bemachtigen. Vinous Abbas (44) is intercultureel medewerker bij CAW en helpt nieuwkomers bij hun integratie. "Er moet een infopunt komen waar vluchtelingen met hun vragen terecht kunnen", meent ze.

Tussen januari 2014 en 20 juli 2016 hebben 342 vluchtelingen zich gevestigd in Oostende. De badstad staat op nummer vier, na Antwerpen, Gent en Leuven. Vinous Abbas (44), zelf een erkende vluchtelinge uit Irak, denkt wel te weten waarom zoveel mensen voor de badstad kiezen.


"Ik weet dat er mensen zijn die naar de opvangcentra gaan en vragen wie nog een woning zoekt. Zij regelen dan een woonst in Oostende tegen fikse prijzen. Veel mensen hebben weliswaar weinig andere opties, omdat ze de taal niet spreken en niet weten hoe ze een woning moeten zoeken. Later komt hun familie dan ook naar hier." Vinous werkt sinds maart als intercultureel medewerker voor het CAW. Ze woont sinds 6 jaar in België en groeide op in Irak. Maar ook Syrië, het land van haar moeder, kent ze heel goed. Via haar job krijgt ze de kans om lotgenoten te helpen om hun weg te vinden in een cultuur die helemaal anders is, met andere waarden en normen. "Mijn man is eerst naar België gekomen en ik ben samen met mijn twee kinderen naar hier gekomen via gezinshereniging", vertelt Vinous.


"Nieuwkomers weten heel weinig over België. Ze denken bijvoorbeeld vaak dat iedereen hier zomaar wapens kan kopen en elkaar kan neerschieten. Ik dacht dat ook voor ik naar hier kwam", lacht Vinous.

Misverstanden

Culturele verschillen zorgen bij het contact met diensten als het OCMW en het CAW voor veel misverstanden. "Als nieuwkomers hier op een bepaald uur ergens moeten zijn, dan komen ze vaak te laat of niet opdagen. In onze cultuur werken we nooit op afspraak. Die gewoonte hebben we niet. Ik maak mensen duidelijk dat het belangrijk is dat ze hier op tijd zijn. Veel mensen hebben ook geen vertrouwen in de diensten. Mij vertrouwen ze wel, omdat ze weten dat ik uit dezelfde cultuur kom en dezelfde weg heb afgelegd." Vinous bemiddelt ook nog bij vluchtelingen die een woning zoeken. "Eigenaars zullen niet snel verhuren aan iemand met wie ze zelfs niet kunnen communiceren. Wij praten met beide partijen en leggen uit aan de nieuwkomers dat ze de huur moeten betalen en dat ze alles moeten onderhouden."


Vinous heeft ook nog veel ideeën over wat er moet gebeuren om de integratie te bevorderen. "Er moet een infopunt komen waar de immigranten met al hun vragen terecht kunnen. Nu zitten die mensen met zoveel vragen. De taal is een grote drempel. Ik probeer ze wel door te sturen naar de juiste diensten, maar het is niet altijd gemakkelijk. Er zijn bijvoorbeeld veel kinderen die een trauma overhouden aan hun tocht naar Europa. Sommige zijn bijna verdronken en kunnen dat niet loslaten. Het is belangrijk dat zij geholpen worden."

Leefloon

Het OCMW kreeg dit jaar al 450 erkende vluchtelingen over de vloer die een leefloon vroegen. Daarvan zijn er 119 in sociale tewerkstelling en volgen 37 mensen een opleiding. "We zitten inderdaad aan een hoog cijfer erkende vluchtelingen, maar het is onze plicht om hen te helpen. We proberen hen zo snel mogelijk te activeren", zegt OCMW-voorzitter Vanessa Vens.