'Buddy' moet verantwoordelijkheid verscherpen aan zee

Het Vlaams Instituut voor de Zee VLIZ zal samen met alle bevoegde veiligheidsdiensten, zoals de strandredders, een 'buddy'-project lanceren. "Concreet kan je per vriendengroepje iemand aanduiden die de rest nauwlettend in de gaten houdt. Want de zee is tenlosste geen zwembad. De officiële redders doen goed hun job, maar komen soms ogen te kort. Een 'buddy' kan bijvoorbeeld al contact leggen met de strandredders in geval iets fout zou lopen. We willen de badgasten niet zelf reddertje laten spelen, maar mensen meer verantwoordelijkheid geven", benadrukt Seys, die de vergelijking maakt met de bekende Bob-campagnes, waarbij één iemand achter het stuur kruipt zonder alcohol te drinken. Deze zomer wordt gesensibiliseerd, volgend jaar wordt een grote campagne opgestart. (TVA)