Nog geen datum voor heropstart werken Berkenbossen

Voorlopig is er nog geen datum vastgelegd voor de heropstart van de rioleringswerken in de Berkenbossen. Het wegdek dat de aannemer eerder plaatste voldoet niet aan de normen. De hellingsgraad klopt niet en het beton sluit niet goed aan op de goten voor de waterafvoer. Na verder technisch onderzoek door het studiebureau blijkt dat de pas aangelegde betonstrook moeilijk op korte termijn kan hersteld worden. Op dit moment bekijkt men nog wat de beste oplossing is. De huidige verkeersopstelling met éénrichtingsverkeer vanaf de Zuiderring richting bedrijventerrein blijft dus nog langer behouden. Een herstart op zeer korte termijn is niet waarschijnlijk.