Wagens met wielklemmen bezetten parkeerplaatsen

VOERTUIGEN BLIJVEN SOMS ZES MAANDEN STAAN

De vrachtwagen in het doodlopende gedeelte van de Onderwijslaan.
Claudia Van den Houte De vrachtwagen in het doodlopende gedeelte van de Onderwijslaan.
De voorbije maanden verschijnen er alsmaar meer wagens met een wielklem langs de openbare weg in Ninove. Sommige voertuigen staan er al maanden en nemen parkeerplaatsen in. Vaak gaat het om wagens die niet verzekerd zijn of op een andere manier niet in regel zijn.

Er staan de laatste maanden steeds meer wagens met een wielklem langs de openbare weg. Onder andere op de parking in de Mallaardstraat, op de hoek van de Elisabethlaan met Preulegem aan kruispunt Den Dollar, op het gras langs de rijbaan tegenover het Atheneum in de Astridlaan en sinds enkele weken aan de Tapijtengallerij langs de Brakelsesteenweg staan er wagens met wielklem. In het doodlopende gedeelte van de Onderwijslaan staat er zelfs een buitenlandse vrachtwagen met een reuzewielklem. De wagen aan Den Dollar staat er al minstens een half jaar en ook de wagen rechtover het Atheneum in de Astridlaan, staat er al lang.


"Die staat er al zeker van voor Nieuwjaar, van in het najaar zelfs", vertelt een personeelslid van de school. "Maandenlang nam de auto een parkeerplaats in rechtover de school, wat vervelend was voor ouders die hun kinderen afzetten en komen halen aan de schoolpoort. Tijdens carnaval stond de wagen plots op wonderlijke wijze op het gras en hier staat hij dus nog steeds. Stadsmedewerkers hebben het gras komen maaien rond de wagen. Konden zij bij de politie niet aankaarten dat die wagen hier al zolang staat? Blijkbaar wordt dit niet verder opgevolgd."

De wagen op de parking in de Mallaardstraat.
Claudia Van den Houte De wagen op de parking in de Mallaardstraat.

Niet verzekerd

De wagens hebben natuurlijk voor een reden een wielklem en de politie kan die niet zomaar verwijderen. Er zijn verschillende redenen waarom wagens een wielklem krijgen. "Vaak gaat het om wagens die niet verzekerd zijn", vertelt hoofdinspecteur Geert De Bisschop van de Ninoofse politie. "De eigenaar krijgt dan, nadat hij op de hoogte werd gebracht, 30 dagen tijd om zich in regel te stellen. Anders wordt de wagen weggetakeld. Wanneer de eigenaar van het voertuig niet te identificeren is, dan wordt er na zes maanden getakeld. Dat zijn dan vaak buitenlandse voertuigen. In heel wat landen blijft de nummerplaat bij het voertuig, ook al verandert de eigenaar, wat het moeilijk maakt om de eigenaar te vinden. Als die na al die maanden niet werd gevonden, dan beschouwt het parket de wagen als verloren voertuig en wordt hij overgedragen aan de stad. De wagen wordt dan verkocht of, wanneer hij niet meer verkoopbaar is, tot schroot afgevoerd. De wegbeheerder - de stad of het gewest - draait dan ook op voor de kosten. Die zijn hoger dan wat zo'n wagen opbrengt bij verkoop."

De wagen langs de Brakelsesteenweg.
Claudia Van den Houte De wagen langs de Brakelsesteenweg.

Minder takelen

Het parket Oost-Vlaanderen gaf de lokale politie al meer dan een jaar geleden de richtlijn om minder te takelen maar vaker wielklemmen te gebruiken, gezien de hoge kosten van takelen. Waarom er net de voorbije maanden in Ninove meer wagens met wielklem opduiken, daar heeft De Bisschop het raden naar. "Mogelijk heeft VLABEL (Vlaamse belastingdienst) recent een aantal acties gedaan. Zij kan ook een wielklem plaatsen wanneer autobestuurders hun verkeersbelasting niet hebben betaald. Op de wielklemmen die wij plaatsen, vermelden we ons logo." Van de vijf vermelde wielklemmen, dragen er drie het logo van de politie. Op de wielklemmen op de wagen aan Den Dollar en de vrachtwagen in de Onderwijslaan is er niets vermeld.

De wagen op de hoek van de Elisabethlaan en Preulegem aan Den Dollar.
Claudia Van den Houte De wagen op de hoek van de Elisabethlaan en Preulegem aan Den Dollar.
De wagen rechtover het Atheneum in de Astridlaan.
Claudia Van den Houte De wagen rechtover het Atheneum in de Astridlaan.